Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "Aerācijas kontroles sistēma bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā ar procesa monitoringu"
Title in English "Aeration control system in biological wastewater treatment plant with process monitoring"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Anastasija Žiravecka
Reviewer Nadežda Kuņicina
Abstract Maģistra darba autors: Rinalds Puriņš Maģistra darba zinātniskā vadītāja: profesore, Dr.sc.ing. Anastasija Žiravecka Maģistra darba tēma: Aerācijas kontroles sistēma bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā ar procesa monitoringu Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 8 nodaļas, secinājumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 10 tabulas, 23 formulas un 4 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 2 avoti latviešu valodā un 66 angļu valodā. Maģistra darba mērķis: pamatojoties uz notekūdeņu attīrīšanas sistēmas darbības analīzi, aprēķinu gaitā iegūtām vērtībām un darbības simulācijas rezultātiem, izstrādāt aerācijas kontroles sistēmu bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtai un izvērtēt darbības parametrus saskaņā ar normatīvajos aktos minētajām vērtībām, kā arī noteikt elektroenerģijas patēriņu atbilstošas funkcionalitātes realizēšanai. Darba pirmās četras nodaļas sniedz informāciju par notekūdeņu piesārņojuma galvenajiem raksturlielumiem un iespējamajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem notekūdeņu attīrīšanai, izmantojot aktīvo dūņu darbības principu. Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas galveno parametru aprēķināšana un piemērotās aerācijas sistēmas darbības simulācijas rezultāti izklāstīti no piektās līdz septītajai nodaļai, sniedzot informāciju par izvēlētās sistēmas efektīvu darbību. Astotajā nodaļā izklāstīts realizētās aerācijas sistēmas funkcionālā darbība, kā arī sniegts ieskats sistēmas vadībā un darbības pārraudzībā, balstoties uz izšķīdušā skābekļa koncentrācijas izmaiņām reālā laikā.
Keywords Aerācijas kontroles sistēma, notekūdeņu attīrīšanas sistēma, SBR.
Keywords in English Aeration control system, wastewater treatment plant, SBR.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.06.2020 14:04:50