Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Adaptronics
Title in original language "Automatizēta bateriju pretestības mērīšanas stenda izstrāde"
Title in English "Development of automatic battery impedance measurement test bench"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Kristaps Vītols
Reviewer Aivars Pumpurs
Abstract Darba autors: Roberts Zemnieks Darba tēma: Automatizēta bateriju pretestības mērīšanas stenda izstrāde Darba veids: Bakalaura darbs ar projekta daļu Studiju programma: Adaptronika Darba zinātniskais vadītājs: RTU IEEI pētnieks Kristaps Vītols Bakalaura darbā tiek pētītas litija-jona baterijas un tika izstrādāts automātisks stends, lai veiktu to pretestības mērījumus. Darba mērķis: izveidot sistēmu, kura automātiski veic vairāku bateriju elementu pretestības mērījumus un saglabā iegūtos mērījumu datus. Darba uzdevumi: i. Iepazīties ar bateriju parametriem un to mērīšanu; ii. Apgūt bateriju pretestības mērītāja funkcijas; iii. Izveidot Matlab kodu bateriju pretestības mērītāja kontrolei; iv. Izveidot sistēmu, kura automātiski maina mērāmos bateriju elementus; v. Izveidot Matlab kodu, kurš veic visas sistēmas vadību. Darbs sastāv no 2 daļām. Tā pirmajā daļā ir veikts teorētiskais apkopojums par dažādām baterijām, plašāk par litija-jona baterijām un aprakstīti esošie un iespējamie izpildmehānismi automātiskas sistēmas izveidei un darba mērķa sasniegšanai. Otrajā daļā ir aprakstīta darba praktiskā daļa. Izmantotās iekārtas un izpildmehānismi, vadības sistēmas un programmatūras blokshēmas, elektriskā shēmas, izstrādātās detaļas stenda izveidei, programmēšanas kodi, testēšanas rezultāti un secinājumi. Rezultātā izstrādāts automatizēts 7 bateriju pretestības mērīšanas stends, mērīšanas iekārtas un vadības sistēmas programma Matlab vidē. Darbs kopumā izklāstīts 82 lappusēs, tajā iekļauta 1 tabula un 57 attēli. Darbā izmantoti 26 literatūras avoti un pievienoti 4 pielikumi.
Keywords baterija, litija-jona baterija, pilnā pretestība, automātika, vadība, līdzstrāvas dzinējs, Matlab, Arduino.
Keywords in English battery, lithium-ion battery, total impedance, automation, control, direct current motor, Matlab, Arduino.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.06.2020 11:09:45