Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Energopārvaldības (ISO 50001) sertifikācijas ieviešanas lietderības izvērtējums transporta uzņēmumā.
Title in English Assessing the Efficiency of Introducing Energy Management Certification (ISO 50001) to a Transport Company.
Department
Scientific advisor Ruta Bogdane
Reviewer Dr.habil.sc.ing.,profesors V. Šestakovs
Abstract Diplomdarba tēma ir „Energopārvaldības (ISO 50001) sertifikācijas ieviešanas lietderības izvērtējums transporta uzņēmumā”. Diplomdarba hipotēze - transporta uzņēmumi, ieviešot ilgstpējīgu energopārvaldības sistēmu, spēs ietaupīt 5% enerģijas resursus pirmajā gadā pēc energopārvaldības sistēmas ieviešanas, un 3% enerģijas resursus pārējos sistēmas darbības gados. Diplomdarba teorētiskajā daļā ir aprakstīta energopārvaldības (ISO 50001) vēsturē un tās iespējas, kas nosaka uzņēmuma iespējamos darbības virzienus un lomu uzņēmuma energoresursu rādītāju uzlabošanā. Tiek arī apskatītas energopārvaldības standarta prasības un veicamās darbības no uzņēmuma darbinieku, enerģētiķa, energopārvaldības sistēmas darba grupas un būtiskāk, no uzņēmuma vadības puses. Šo nodaļu ietvaros tiek arī stāstīts, kādi ir energopārvaldības sistēmas ieviešanas posmi, kādas ir darbības katrā no šiem posmiem un kādi ir gala pārskati, lai novērtētu esošo stāvokli un noteiktu tālākos uzņēmuma mērķus un sasniedzamos rezultātus. Teorētiskās daļas noslēguma tiek apskatītas iespējas energopārvaldības standarta sistēmu savienot ar citiem standartiem un pārvaldības sistēmām, lai veidotu vienotu un visaptverošu sistēmu, lai uzņēmums uzrādītu konsekventus rezultātus un radītu sistematizētu pieeju iekšējiem procesiem, kā arī regulārākās kļūmes sistēmas ieviešanā un kādus pasākumus veikt, lai šādas kļūmes nenotiktu. Diplomdarba praktiskajā daļā autors ar konkrētiem raksturlielumiem ir apskatījis divus teorētiskus uzņēmumus un ar konkrētiem piemēriem ir aprēķināti galvenie pasākumi energoresursu rādītāju samazināšanā attiecībā uz minētajiem sfēru rādītājiem. Šie aprēķini ir veidoti ar nodomu parādīt ar kādām formulām ir iespējams aprēķināt radītos ietaupījumus, kā arī lai gūtu priekšstatu, kuri ir tie virzieni, uz kuriem uzņēmumiem būtu izdevīgāk koncentrēties un kurus īstenot uzreiz, bet kurus analizēt un veikt tikai pie galējas nepieciešamības. Autora piedāvātās formulas transporta uzņēmumi var iekļaut analīzē, lai prognozētu īstermiņa un ilgtermiņa attīstību, un izprastu ieguldījumu atdevi un resursu izmantošanu. Diplomdarbs sastāv no trīspadsmit nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras saraksta. Darbs aptver 100 lappuses, 16 tabulas un 24 literatūras avotus. Atslēgas vārdi – energopārvaldība, ISO, energoefektivitāte, sistēma, enerģija.
Keywords energopārvaldība, ISO, energoefektivitāte, sistēma, enerģija
Keywords in English energy management, ISO, energy efficiency, system, energy
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 16.06.2020 11:19:58