Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Balasta ūdens pārvaldības sistēmu izvērtēšanas kritēriju analīze un atlase.
Title in English Analysis and Selection of Evaluation Criteria for Ballast Water Management Systems.
Department
Scientific advisor Vjačeslavs Lapkovskis
Reviewer Mg. sc.ing., docents V. Ņesterovskis
Abstract Maģistra darba nosaukums: “Balasta ūdens pārvaldības sistēmu izvērtēšanas kritēriju analīze un atlase” Starptautisko prasību un balasta ūdens pārvaldības sistēmu pētījums, lai izveidotu un atlasītu kritērijus, uz kuriem balstoties pēc daudzkritēriju analīzes metodēm būtu iespējams noteikt piemērotāko balasta ūdens pārvaldības sistēmu konkrēta uzņēmuma noteiktam kuģu tipam. Maģistra darba rezultāts pierāda izvirzīto hipotēzi, ka ,izmantojot daudzkritēriju analīzes metodes, ir iespējams noteikt piemērotāko balasta ūdens pārvaldības sistēmu noteiktiem kuģa veidiem. Darba autors rekomendē uzsākt pētījumus par sistēmu ietekmi uz cilvēku un vidi. Literatūras apskatā apkopota literatūra par svešzemju sugu izplatību ūdenī, balasta operācijām uz kuģa, 2004. gada Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību, tās ieviešanu uz kuģiem, tehnoloģiskās iespējas balasta ūdens pārvaldībai, daudzkritēriju analīzi. Darba praktiskajā daļā pēc atlasītiem un izanalizētiem kritērijiem veikta daudzkritēriju analīze pēc analītiskās hierarhijas un kritēriju noteikšanas pēc pielīdzināšanas ideālam variantam, noteikta piemērotākā balasta pārvaldības sistēma noteiktam kuģa veidam. Darbā izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā, LJA Zinātniskajā bibliotēkā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes, konvencijas un interneta resursi. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodās, kas izdoti no 1996 līdz 2020 gadam. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 84 lpp, 19 attēlus, 21 tabulu, 16 formulas, 3 pielikumus, darbā izmantoti 49 literatūras avoti. BALASTA ŪDENS PĀRVALDĪBAS SISTĒMA, KUĢA BALASTS, KONVENCIJA, INVĀZIJA, VIDE, DAUDZKRITĒRIJU ANALĪZE, KRITĒRIJS, AHP, TOPSIS
Keywords BALASTA ŪDENS PĀRVALDĪBAS SISTĒMA, KUĢA BALASTS, KONVENCIJA, INVĀZIJA, VIDE, DAUDZKRITĒRIJU ANALĪZE, KRITĒRIJS, AHP, TOPSIS
Keywords in English BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM, SHIPS BALLAST, CONVENTION, INVASION, ENVIRONMENT, MULTI-CRITERIA ANALYSIS, CRITERION, AHP, TOPSIS
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 16.06.2020 09:55:55