Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language Hidroģeneratora tehniskā stāvokļa novērtējuma pieejas izstrāde, balstoties uz tiešsaistes sensoru sistēmas datu analīzi
Title in English Developing Approach for Operational Indicators Assessment of Hydrogenerator Unit, Based on Online Sensor System Data
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Nadežda Kuņicina
Reviewer
Abstract Lieljaudas hidroagregātam ieņemot vadošu lomu elektroapgādes sistēmas drošumā, tā drošībai, jeb spēja palikt darbā, ir augsta prioritāte. Tāpēc šajā darbā tiek vērta uzmanība hidroagregātu ekspluatācijai, diagnostikai un iespējamai tehniskā stāvokļa prognozēšanai un noteikšanai. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir noteikti un aprakstīti galvenie hidroagregātu tehnisko stāvokli raksturojošie parametri, kuru analīze tiek balstīta uz tiešsaistes sensoru novērošanas sistēmām. Izpētīti tehniskā stāvokļa raksturojošo parametru (statora tinuma izolācijas daļējās izlādes, hidroagregāta gaisa sprauga, statora aktīvās dzelzs 100 Hz vibrācija, hidroagregāta gultņu vibrācija un hidroagregāta vārpstas vibropārvietojums) ietekmējošie faktori, to degradēšanās cēloņi, sekas un noteikti to vērtēšanu kritēriji. Aprakstīta astoņu lieljaudas hidroagregātu uzbūve un darbības princips. Darba praktiskajā daļā izanalizēti, lai pārliecinātos par datu ticamību un atbilstību izstrādājamajai tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodikai, izpētīti astoņi lieljaudas, lēnas rotācijas hidroagregāti un veikta to uzstādīto tiešsaistes sensoru novērošanas sistēmas pieejamo datu analīze. Izstrādāta lieljaudas, lēni rotējošo hidroagregātu tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodika, kura ir balstīta uz tiešsaistes sensoru sistēmas datu analīzi. Izstrādātās metodikas ietvaros ir noteiktas hidroagregātu tehnisko stāvokli raksturojošo parametru svēruma koeficienti un atbilstoši starptautiskajiem standartiem un rekomendācijām ir noteiktas to normas un vērtēšanas kritēriji. Iegūtais hidroagregāta stāvokļa indikators tiek pielīdzināts hidroagregāta tehniskā stāvokļa novērtējumam un ja aprēķinātā stāvokļa indikatora vērtība ir novērtējama kā neapmierinoša, hidroagregāta tehniskais stāvoklis novērtējams kā neapmierinošs un tiek rekomendēts izvērtēt hidroagregāta turpmākas ekspluatācijas ierobežošanas iespējamību vai tehnisko stāvokli raksturojošo parametru uzlabošanas iespējas. Maģistra darba kopējais apjoms ir 75 lappuses, tas satur 23 attēlus un 20 tabulas. Darbā ir atsauces uz 51 izmantotajiem informācijas avotiem.
Keywords Hidroagregāts, hidroģenerators, tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodika
Keywords in English Hydro unit, hydrogenerator, technical condition assessment methodology
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.06.2020 20:56:19