Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Energoefektivitātes pienākuma shēmas un brīvprātīgās vienošanās analīze Latvijā"
Title in English "Energy efficiency obligation scheme and voluntary agreement scheme analysis in Latvia"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Andra Blumberga
Reviewer Sarma Valtere
Abstract Energoefektivitātes pienākuma shēmas un brīvprātīgās vienošanās analīze Latvijā, Bakalaura darbs. Autors Dāvis Reinbergs. Bakalaura darba mērķis ir veikt energoefektivitātes politikas instrumentu - energoefektivitātes pienākuma shēmas un brīvprātīgās vienošanās analīzi un novērtēt to ietekmi uz obligāto energoefektivitātes mērķu sasniegšanu. Lai īstenotu mērķi, darba 1.nodaļā analizēta Grieķijas pieredze Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030. izstrādē. 2.nodaļā analizēta energoefektivitātes pienākuma shēma un brīvprātīgā vienošanās Latvijā, izmantojot teorijā balstītu politikas analīzes metodi, kas papildināta ar Eiropas Savienības labāka regulējuma programmas izvirzītajiem kritērijiem. 3.nodaļā aprakstīta sistēmdinamikas modeļa izveide un rezultāti energoefektivitātes pienākuma shēmas risinājuma izvēlei. Darba apjoms ir 91 lpp. Darbs satur 33 attēlus, 19 tabulas, 2 pielikumus. Darbs izstrādāts Valsts Pētījumu programmas “Enerģētika” projekta “Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze”, projekta Nr. VPP-EM-EE-2018/1-0004 ietvaros.
Keywords Energoefektivitātes pienākuma shēma, EPS, brīvprātīgā vienošanās, energoefektivitāte, kumulatīvais ietaupījumu mērķis, NEKP, sistēmdinamikas optimizācijas modelis, Energoefektivitātes likums
Keywords in English Energy efficiency obligation scheme, EEOS, voluntary agreement, energy efficiency, energy saving objectives, NECP, system dinamics optimization,
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.06.2020 19:39:09