Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Tīmekļa izstrādes rīku salīdzinošā analīze
Title in English Comparative Analysis of Web Development Tools
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Natālija Prokofjeva
Reviewer Linda Evelina Gržibovska, M.sc.ing., TietoEVRY, Sistēmu analītiķe
Abstract Bakalaura darbs ir veltīts esošo tīmekļa izstrādes rīku izpētei un analīzei. Šajā bakalaura darba ietvaros tika izstrādātas trīs viesu grāmatas versijas, izmantojot programmēšanas valodas PHP, Python un Java, kuras tika izvelētas pēc popularitātes kritērija starp projektiem vietnē github.com., kā arī darbā tika salīdzināta trīs viesu grāmatas versiju veiktspēja. Galvenā uzmanība tika pievērsta esošo tīmekļa izstrādes rīku izskatīšanai, salīdzināšanas kritēriju izvēlei, timekļa izstrādes rīku salīdzinošai analīzei un ieteikumiem tīmekļa izstrādes rīku izmantošanā. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām un nobeiguma. Ievadā aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā tika apskatītas tīmekļa serveru pakotnes, tīmekļa integrētās izstrādes vides un programmēšanas valodas. Otrajā nodaļā tika analizētas tīmekļa serveru īpašības, integrētās izstrādes vides (IDE) un programmēšanas valodas, kā arī tika izvirzīti salīdzinošie kritēriji. Trešajā nodaļā ir aprakstīts, kā tika izstrādāti trīs viesu grāmatu prototipi, pēc tam tika veikta viesu grāmatu trīs versiju un trīs IDE salīdzinošā analīze. Ceturtajā nodaļā tiek izstrādāti ieteikumi tīmekļa izstrādes rīku izmantošanai. Darba apjoms ir 46 pamatteksta lappuses. Darbā izmantoti 14 attēli, 15 tabulas, 167 bibliogrāfijas avoti, 10 pielikumi paša darbā un pielikumi DVD-R diskā, ar kopēju apjomu 73 faili.
Keywords viesu grāmata, html, php, python, java
Keywords in English guest book, html, php, python, java
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.06.2020 14:33:19