Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Aptieku tīkla optimizācija izmantojot mūsdienīgas tirdzniecības tehnoloģijas.
Title in English Optimizing a Pharmacy Chain By Using Modern Trading Technologies.
Department
Scientific advisor Viktors Feofanovs
Reviewer Dr.sc.ing., asoc.profesore M. Urbaha
Abstract Maģistra darba autore izstrādāja darbu, kura darba tēma ir “Aptieku tīkla optimizācija, izmantojot mūsdienīgas tirdzniecības tehnoloģijas”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt Uzbekistānas Republikā funkcionējošu automatizētu tirdzniecības automātu esošajam farmācijas uzņēmuma aptieku tīklam, kas veicinātu aptieku tīkla popularizēšanu, diennakts bezrecepšu medikamentu pieejamību, resursu ekonomiju attiecībā pret ikmēnešu aptieku tīkla izdevumiem, kā arī paplašinātu uzņēmuma zināšanas mūsdienu tehnoloģijas nozarē, kas ļautu pēc tam realizēt jaunus projektus un būt konkurēt spējīgs uzņēmums starp citiem aptieku tīkliem. Pirmajā darba nodaļā tiek izskatīti un apkopoti automatizēto veikalu izveides pamatpunkti, tajā iekļaujot mazā biznesa plusus un mīnusus, automātu iegādes vietas un cenu diapazoni, produktu izvēle priekš tirdzniecības, kā arī produktu merčendaizinga un planogrammas pielietošana, lai noritētu veiksmīga preču pārdošana. Otrajā nodaļā tiek detalizēti analizēts par aptieku tīkla lokācijas vietām un darbību – apmeklētāju skaits attiecībā pret veiktajiem pirkumiem; darba dienu un brīvdienu apmeklētākās stundas; vidējās čeka summas, salīdzinot ar iepriekšējā mēneša summām. Kā arī veikta SVID analīze, lai noteiktu aptieku tīkla stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Trešajā darba nodaļā pamatoti tiek izvēlēta tirdzniecības automāta produkcija, kurai tiek prognozēts pieprasījums pēc tirdzniecības automāta aprēķinātās lokācijas vietas. Pēc noteiktiem kritērijiem tiek izvēlēts tirdzniecības automāts, kā arī tiek izvēlēta nepieciešamā tehnika automāta pilnvērtīgai funkcionēšanai. Gala rezultātā tiek pielietotas planogrammas veidi, kas nosaka preču izvietojumu iebūvētajā skārienjūtīgajā ekrānā. Noslēdzošajā nodaļā tiek veikts ekonomiskais pamatojums tirdzniecības automāta projektam, kas ietver vienreizējās, pastāvīgās izmaksas, salīdzinot ar vienas aptiekas mēneša izmaksām. Aprēķināta ievietotās preces cena, lai noteiktu mēneša apgrozījuma summu un peļņu. Iegūtā peļņa noteiks automāta atmaksas periodu ietverot visas izmaksas. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām, kuras veido 82 lapas. Tajā ievietoti 38 attēli, 17 tabulas, kā arī izmantoti 26 literatūras avoti un 3 rasējumi. Atslēgas vārdi – Aptieku tīkla optimizācija; Mazais bizness; Tirdzniecības automāti; Planogrammas; Optimālā lokācijas vieta; Pārdošanas prognozes; Pārdošanas cena; Ekonomiskais pamatojums.
Keywords Aptieku tīkla optimizācija; Mazais bizness; Tirdzniecības automāti; Planogrammas; Optimālā lokācijas vieta; Pārdošanas prognozes; Pārdošanas cena; Ekonomiskais pamatojums.
Keywords in English Pharmacy Chain optimization; Small business; Vending machines; Planograms; Optimal location; Sales forecasts; Sale price; Economic justification.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.06.2020 13:45:48