Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Kvalitātes sistēmas pilnveide būvniecībā Latvijā
Title in English Improvement of quality system in civil construction in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Laimdota Šnīdere
Reviewer Dzintars Brīvulis, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Abstract Darba autors Toms Kronbergs. Maģistra darbs “Kvalitātes sistēmas pilnveide būvniecībā Latvijā”, kas sastāv no 100 lpp., 14 tabulām, 8 attēliem., 48 izmantotās literatūras avotiem, tajā skaitā 24 avotiem svešvalodā, 4 pielikumiem. Maģistra darba mērķis ir identificēt trūkumus Latvijas normatīvo aktu regulējumā jautājumos, kas attiecas uz būvdarbu kvalitāti, un rast risinājumus būvdarbu kvalitātes uzlabošanai Latvijā. Pētnieciskie jautājumi: Kas ietekmē būvdarbu kvalitāti un kas ir atbildīgs par kvalitātes nodrošināšanu? Vai būvniecību regulējošie normatīvie akti un obligāti piemērojami standarti Latvijā definē estētiskās kvalitātes prasības? Vai būvniecības ierosinātāji (pasūtītāji) pirms būvdarbu veikšanas definē kritērijus kvalitātes noteikšanai? Zinātniskajam pētījumam izmantotas vispārīgās zinātniski pētnieciskās metodes – analīze un sintēze, kā arī kvalitatīvās pētījumu metodes – strukturētās intervijas ar 2 būvekspertiem un 1 būvuzraugu, novērojumus no prakses un dažādu dokumentu (standartu, tieslietu dokumentu, gan publicistiskā, gan tehniskā literatūra, zinātnisko materiālu u.c.) satura analīze. Pētījums sastāv no trīs daļām, pirmajā daļā autors ir veicis literatūras un praktiskās pieredzes analīzi, nosakot būvdarbu kvalitātes jēdzienu un problēmas būvdarbu kvalitātes nodrošināšanai Latvijā. Otrajā daļā autors ir veicis Latvijas un ārvalstu normatīvo aktu, kā arī faktiskās prakses analīzi attiecībā uz būvdarbu kvalitātes nodrošināšanu. Trešajā daļā pētīta būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) spēja definēt sasniedzamos kritērijus pirms būvdarbiem, būvniecības ieceres dokumentācijā (būvprojektā) definētie sasniedzamie kritēriji un būvdarbu veicēju kvalitātes kontroles sistēmās jeb shēmās ietvertie sasniedzamie kritēriji, veicot praktisku piemēru salīdzinājumu. Pētījuma rezultātos autors ir secinājis, ka nedz Latvijas, nedz citu pētīto ārvalstu (Lietuva, Anglija un Vācija) spēkā esošie normatīvie akti un obligāti piemērojamie standarti normatīvu izpildei nedefinē estētiskās kvalitātes prasības. Tie nosaka prasības, lai nodrošinātu būves stiprību un stabilitāti, funkcionalitāti, būves lietošanas drošumu un citas būtiskas prasības, taču visās minētajās valstīs, izņemot Latviju, ir izstrādāti citi rekomendējoša rakstura dokumenti, ir norādītas vadlīnijas par to, kāda estētiskā kvalitāte ir uzskatāma par pieņemamu. Latvijā iespējams izmantot ārvalstu pieredzi.
Keywords Būvniecības kvalitāte, būvdarbu kvalitāte, būvniecība Latvijā, būvdarbu kvalitātes kontrole
Keywords in English Construction quality, quality of construction works, construction in Latvia, quality control of construction works
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 14.06.2020 22:20:48