Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Ar dažādu tehniku aprīkota Latvijas kokvedēju uzņēmuma transportēšanas darbu efektivitātes izdevumu aprēķinu salīdzinājums.
Title in English Comparison of Cost Calculations for the Efficient Transportation Operations of a Latvian Logging Truck Company with Access to Various Equipment.
Department
Scientific advisor Aloizs Lešinskis
Reviewer Mg.sc.ing., docents V.Ņesterovskis
Abstract Bakalaura darbs ar projekta daļu “Ar dažādu tehniku aprīkota Latvijas kokvedēju uzņēmuma transportēšanas darbu efektivitātes izdevumu aprēķinu salīdzinājums” veidots, lai detalizēti, Latvijas uzņēmumā, kas veic saimniecisko darbību apaļkoka transportēšanā, apskatītu lielākās izdevumu grupas šajā biznesā, salīdzinātu divu kokvedēju efektivitātes un izdevumu grupu rādītājus, kuri aprīkoti ar dažādu tehniku, un izdarītu pamatotus secinājumus un priekšlikumus par izdevumu mazināšanu uzņēmumā šajā nozarē. Pirmajā daļā tiek aplūkota loģistika meža nozarē, mežu ceļu īpatnības, to izveide uz ekonomiska pamatojuma. Šī daļa norāda uz īpatnībām, kas jāņem vērā apaļkoku transportēšanā un loģistikā, kurā raksturīgi saskarties ar problēmām, ko ietekmē sliktā ceļu kvalitāte un laikapstākļi. Otrajā daļā aprakstīta kokvedēju tehnika, to parametri, veiktspēja. Trešajā daļā norādīti normatīvie akti un ministru kabineta noteikumi pārvadājamos un lielgabarīta un smagsvara pārvadājumos, kuri tieši attiecināmi uz apaļkoku transportēšanu. Ceturtā daļa apraksta CTI sistēmas darbību un ieguvumus izmantojot šo sistēmu. Arvien aktuālāk šī sistēma tiek aprunāta un pielietota apaļkoka transportēšanā. Galvenais iemesls ir silto un slapjo ziemu ietekme uz ceļiem, to straujo nestpēju kritums šādos laikapstākļos. Piektajā daļā aprakstīts uzņēmums kurā veikta analīze, uzņēmuma darbības virzieni, tā struktūra. Sestajā daļā veikts izdevumu grupu un darba efektivitātes aprēķinu kopsavilkums, to aprēķins un salīdzinājums, pēc kā tālāk izdarīti secinājumi par kokvedēju paveikto 51 mēneša perioda griezumā. Darba apjoms ir 62 lappuses, 23 attēli, 9 tabulas, 21 literatūras avots, 3 rasējumi.
Keywords Kokvedējs, apaļkoku pārvadājumi, tehnika, CTI, izdevumi, dīkstāve, remonts, efektivitātes rādītāji, meža ceļi
Keywords in English Timber truck, roundwood transportation, equipment, CTI, expenses, downtime, repair, efficiency indicators, forest roads
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 14.06.2020 12:36:58