Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Investīciju ieguldījuma analītisks izvērtējums mājokļu pieejamības palielināšanai studentiem
Title in English Analytical evaluation of investment contribution to increase affordable housing for students
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Vanags
Reviewer Auseklis Sarkans, SIA Starlex
Abstract Maģistra darba tēma ir “Investīciju ieguldījuma analītisks izvērtējums mājokļu pieejamības palielināšanai studentiem”, darbu izstrādājusi Lauma Zaiga Treimane. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā saistībā ar darba tēmu, pētījuma mērķi, uzdevumiem un hipotēzi tiek analītiski izvērtēti nozīmīgākie tautsaimniecības un būvniecības nozares attīstības procesi Latvijā pēdējos 10 gados. Tiek analizēta nekustamo preču tirgus situācija un tās attīstības prognozes pirms COVID-19 pandēmijas pasaulē un turpmāk. Tiek pētīta mājokļu tirgus struktūra un attīstības tendences Rīgā, studentu mājokļu pieejamības kontekstā. Tiek apkopoti studējošo iedzīvotāju un ar studentu mājokļiem saistītie kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji. Dati tiek salīdzināti ar risinājumiem lielākajās Baltijas pilsētās un citās Eiropas lielpilsētās. Visbeidzot tiek izstrādāts investīciju ieguldījuma objekta STEPE-SVID ārējās un iekšējās vides analītisks izvērtējums, rezultātā tiek identificēta un izvirzīta problēma, kas saistīta ar darba izstrādes mērķa sasniegšanu. Teorētiskajā daļā tiek dots pamat terminu skaidrojums un galveno identificēto problēmu padziļināts izklāsts. Detalizēti analizēti kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji studentu dienesta viesnīcām Rīgā, kā arī analizēts studentiem pieejamais mājokļu piedāvājums privātajā īres tirgus segmentā. Salīdzinājumam apkopota mājokļu pieejamības situācija studentiem Lietuvā un Igaunijā, kā arī citās Eiropas Lielpilsētās. Veikta interesantāko studentu mājokļu gadījumu izpēte, analizēts to ienesīgums, pieejamība un ietekme uz pilsētas attīstību. Praktiskajā daļā tiek analītiski izvērtēta mājokļu pieejamība studentiem, balstoties uz iepriekšējās darba daļās iegūto informāciju. Stratēģiski definēta atbilstošākā koncepcija investīciju ieguldījumu projektam Rīgā mājokļu pieejamības paaugstināšanai studentiem. Piedāvāti risinājumi izklāstot to veida, vietas un koncepcijas pamatojumu. Aprakstīts investīciju ieguldījuma sociāli ekonomiskais un tehniskais pamatojums konkrētam studentu mājokļu projektam. Veikta līdzīgu objektu notikušo darījumu salīdzinājums “Cenu bankā”. Aprēķinātas ienākošās un izejošās naudas plūsmas, noteikts to ienesīgums pa gadiem, kā arī investīciju ieguldījumu atmaksas termiņš. Maģistra darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi visām iesaistītajām pusēm. Maģistra darba apjoms ir 111 lapas, darbā ir 34 tabulas, 20 attēli, 5 formulas, izmantoti 129 literatūras avoti.
Keywords investīcijas, studentu mājokļi, mājokļu pieejamība, nekustamais īpašums
Keywords in English real estate, affordable housing, investment, resilience
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.06.2020 21:44:03