Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Mājokļu pieejamības koncepcija jauniešu videi Latvijā
Title in English Housing affordability concept for youth in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Viesturs
Reviewer Raja Kočanova, Latvijas Būvinženieru savienība
Abstract Maģistra darba autore: Elīza Sekace; Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Jānis Viesturs; Maģistra darba tēma: Mājokļu pieejamības koncepcija jauniešu videi Latvijā. Darba struktūra sastāv no 3 nodaļām un 13 apakšnodaļām. Maģistra darba apjoms: 90 lpp., 96 literatūras avoti, 34 attēli, 10 tabulas. Lai sasniegtu maģistra darbā noteikto mērķi un uzdevumus, darba izstrādei autore izmantoja LR normatīvos aktus, mācību un zinātnisko literatūru, terminu skaidrojošo vārdnīcu, kā arī dažādus statistikas datu avotus. Mājoklis mūsdienās ir viena no svarīgākajām cilvēka pamatvērtībām. Mājokļu tirgū nereti ar grūtībām atrast pieejamu mājokli saskaras tieši jaunās mājsaimniecības, kuru ienākumi mēdz būt zemāki un nestabilāki. Šī iemesla dēļ, bieži jaunās paaudzes cilvēki tiek uzskatīti par “paaugstināta riska” īrniekiem. Nedrošība īres tirgū, ierobežojumi mājokļa iegādē un finansiālas grūtības būtiski ietekmē jauniešu iespējas iegādāties vai īrēt savu mājokli un bieži noved pie mājokļa īstermiņa īres un regulāras mājokļa maiņas. Analizējot NĪ īres tirgu, nepieciešams nodalīt “jaunatnes” mājokļu tirgu, kurā īrniekus raksturo īslaicīgi, bieži nestabili ienākumi un biežas mājokļa maiņas, kas skaidri atšķiras no kopējā mājokļu tirgus. Maģistra darba izstrādē tika apkopota teorētiskā informācija par mājokļu tirgu Latvijā un pasaulē, analizēti mājokļu tirgu ietekmējoši faktori, kā arī apkopotas mājokļu cenas gan Rīgā, gan Latvijas reģionos, gan Eiropas Savienības lielākajās pilsētās. Tika analizēti dažādi jauniešus raksturojoši sociāli ekonomiskie rādītāji, piemēram, nodarbinātības, bezdarba līmenis un vidējie ienākumi. Maģistra darbā tika analizēta kopsakarība starp jauniešu izglītības līmeni, nodarbinātības līmeni un mājokļu pieejamību. Darba gaitā tiek analizēti mājokļu pieejamības paaugstināšanas projekti Eiropas Savienībā un aprakstītas galvenās, ar mājokļu pieejamību saistītās problēmas jauniešiem Latvijā.
Keywords Mājoklis, mājokļa pieejamība, jaunieši
Keywords in English Housing, housing affordability, youth
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.06.2020 21:30:15