Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu māju atjaunošanas ekonomiskais pamatojums Jēkabpilī
Title in English Economic justification of apartment buildings renovation in Jekabpils
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Baiba Pļaviņa
Reviewer Jānis Zvirgzdiņš, VVD RDC Inspekcijas daļa
Abstract Bakalaura darba tēma ir par sērijveida daudzdzīvokļu māju atjaunošanas finansiālo izdevīgumu Jēkabpils pilsētā. Analītiskajā daļa darba autors apkopo datus par atjaunotajām mājām Latvijā, pa reģioniem un pilsētām, analizē sakarību starp pilsētu iedzīvotāju skaitu un atjaunoto māju skaitu, ņemot vērā atrašanos konkrētajā Latvijs reģionā. Pēta ēku energoefektivitātes likumdošanu Latvijā. Izpēta energoefektivitātes paaugstināšanas procesa posmus un nepieciešamās darbības un pasākumus ēku atjaunošanā. Projekta aprēķinu daļā darba autors salīdzina datus apkures izmaksām Latvijas valsts nozīmes pilsētās, detalizētāk izpēta atjaunotās, siltinātās mājas Jēkabpils pilsētā, atjaunošanas izmaksas, iedzīvotāju līdzfinansējumu. Padziļināti izpēta apkures tarifu atšķirību Jēkabpils pilsētā, dažādās sērijveida mājās, kas ir un nav siltinātas un aprēķina tarifu atšķirību pirms un pēc ēku siltināšanas. Tehnoloģiskajā daļā autors veic sabiedrības aptauju – aptaujā 85 respondentus, dažādās vecuma grupās, ar atškirīgu nodarbošanos un izglītības līmeni, lai uzzinātu vispārēju cilvēku viedokli un zināšanas par ēku siltināšanu, kā arī, lai analizētu dažu respondentu izteikto viedokli šajā jomā. Darba autors intervē personu, kura ir dzīvojusi sērijveida projekta daudzdzīvokļu ēkā pirms un pēc siltināšanas, “jaunā projekta” daudzdzīvokļu mājā, piedalījusies kopīpašnieku sapulcēs, lai lemtu par ēkas atjaunošanu. Darba un dabas aizsardzības daļā autors pēta cilvēka komfortam nepieciešamos dzīvošanas apstākļus, kādi faktori tos ietekmē un kāda ir ēku energoefektīvitātes ietekme uz dabu un klimatu pasaulē. Darba apjoms – 69 lpp., 12 tabulas, 18 attēli. Grafiskās daļas apjoms – 18 lpp.
Keywords Sērijveida daudzdzīvokļu mājas, energoefektivitāte, apkures izmaksas, ēkas atjaunošana.
Keywords in English Standard-type apartment houses, energy efficiency, heating costs, renovation of the building.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.06.2020 19:34:17