Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Bezpilota iekārtu izmantošana gāzes un siltumapgādes infrastruktūras inspekcijai"
Title in English "Unmanned equipment for inspection of gas and heat supply systems"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Ilmārs Bode
Reviewer Māris Kaļinka
Abstract Maģistra darba tēma ir „Bezpilota iekārtu izmantošana gāzes un siltumapgādes infrastruktūras inspekcijai”, tā autors ir Maksims Pikaļovs. Pasaulē pēdējos 5 gadus strauji attīstās bezpilota iekārtu industrija un pielietošanas virzieni tikai paplašinās. Bezpilota iekārtas izmanto drošības, būvniecības, enerģētikas un piegādes industrijās, kā arī daudzās citās jomās. Pateicoties spējai piekļūt grūti sasniedzamās vietās, aizvietot cilvēku bīstamās vietās, vienlaikus veikt datu analīzi un plašu situācijas fiksāciju, bezpilota iekārtu pielietojuma sfēras tikai paplašinās un attīstās. Maģistra darbā tiek aprakstītas un pētītas bezpilota iekārtu pielietošanas spējas, darba princips gāzes noplūžu noteikšanā gāzesvadu tīklos, kā arī izmantošanas iespējas siltumapgādes infrastruktūras inspekcijās un cauruļvadu apsekošanas principi. Maģistra darba izstrādē ir izmantota zinātniskās literatūras, pētījumu un publikāciju analīze, standartu, likumdošanas un citu normatīvo dokumentu analīze. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, kopsavilkuma, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantoto avotu un literatūras saraksta. Pirmajā nodaļā ir analizētas publikācijas un citu autoru darbi saistībā ar bezpilota iekārtu pielietošanu sadales sistēmu cauruļvadu hermētiskuma kontrolē. Tiek analizēta Latvijas likumdošana, normatīvie akti un standarti, kas attiecas uz tehniskās apsekošanas veikšanu, periodiskumu. Tiek apskatīti un analizēti bezpilota iekārtu lidojumu veikšanas regulējošie akti. Tiek analizēts gāzes noplūžu detektora darbības pamatprincips. Otrajā nodaļā ir analizētas kopējas cauruļvadu apsekošanas un ekspluatācijas apstākļu noteikšanas metodes, darbības, kas veicamas apsekošanas laikā, kad apsekošanu veic gan ar skatrakumu, gan bez, un apsekošanas principi. Pamatojoties uz aprakstītām apsekošanas metodēm, darbībām un principiem ir izstrādāta un piedāvāta gāzesvada tehniskā stāvokļa novērtējuma metodoloģija un analizētas bezpilota iekārtas izmantošanas priekšrocības, salīdzinoši ar citām cauruļvadu hermētiskuma noteikšanas iekārtām. Maģistra darba secinājumu/diskusijas daļā ir apkopoti ieguvumi no bezpilota iekārtu izmantošanas, sniegti priekšlikumi tehniskās apsekošanas metodoloģijas uzlabošanai un esošo likumdošanas un normatīvo prasību uzlabošanai. Maģistra darba ietvaros veiktās izpētes un analīzes rekomendējošie rezultāti var būt par pamatu, lai veiktu grozījumu izstrādi esošajā normatīvajā regulējumā. Maģistra darbs kopā sastāv no 69 lappusēm, 14 tabulām, 16 attēliem, 47 literatūras avotiem.
Keywords Bezpilota, gāze, pārbaude
Keywords in English Unmanned, gas, inspection
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.06.2020 15:17:06