Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Publisko iepirkumu loma būvniecības procesa pilnveidošanā
Title in English The role of public procurements in improvement of construction process
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Jānis Vanags, LBS biedrs, Dr.oec.
Abstract Pētījuma “Publisko iepirkumu loma būvniecības procesa pilnveidošanā” galvenais mērķis ir izpētīt publiskā iepirkuma procedūras nozīmi būvniecības procesā, analizējot nacionālo un starptautisko normatīvo regulējumu, izpētot ārvalstu praksi būvdarbu iepirkumu organizēšanā, kā arī definējot aktuālākās problēmas būvdarbu iepirkumu norisē Latvijā. Pētījums sastāv no trīs daļām – analītiskās, teorētiskās un praktiskās. Analītiskā daļa sastāv no trim nodaļām – iepirkuma procedūras vēsturiskā attīstība ārvalstīs un Latvijā, aktuālākās problēmas publisko iepirkumu jomā būvniecības procesā Latvijā un aktuālākās problēmas publisko iepirkumu jomā būvniecības procesā ārvalstīs. Teorētiskajā daļā iekļautas divas nodaļas, proti, publisko iepirkumu likuma nozīme būvdarbu līgumu izpildē un zaļais publiskais iepirkums kā izaicinājums būvdarbu iepirkumu procedūrās. Savukārt trešā – praktiskā daļa – sastāv no trim nodaļām – Eiropas Savienības fondu finansējums būvdarbu iepirkumu procedūru veikšanai un realizēšanai, atbildīgo iestāžu kompetence būvdarbu iepirkumu uzraudzībā un tipveida līgumu ieviešanas praksē ietekme uz būvdarbu procesu. Jānorāda, ka pētījuma gaitā autore nonāk pie būtiskiem secinājumiem publisko iepirkumu jomā. Ņemot vērā detalizēti izpētīto normatīvo regulējumu, kā arī ārvalstu praksi būvdarbu iepirkumu organizēšanā un izsludināto iepirkumu procedūru dokumentāciju, tiek noskaidrotas aktuālākās problēmas būvdarbu iepirkumos, kas citastarp saistās gan ar nepilnībām normatīvajos aktos, gan arī ar atbildīgo iestāžu darbību un iepirkuma dalībnieku neviennozīmīgo izpratni par iepirkuma procedūras lomu būvniecības procesā kopumā. Lai novērstu konstatētās problēmas, autore izvirza atbilstošus priekšlikumus, kas tiek pamatoti ar nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajā regulējumā, kā arī ieviest tipveida līgumus būvdarbu iepirkumu dokumentācijā. Būtiski norādīt, ka pētījums, tostarp tajā ietvertie statistikas dati, sniedz vispusīgu ieskatu publisko iepirkumu izsludināšanas procesā un iepirkuma norisē, kā arī skaidro iepirkuma procedūras nozīmi būvdarbu izpildē, kas citastarp apliecina, ka sākotnēji izvirzītais pētījuma mērķis tika sasniegts.
Keywords publiskais iepirkums, būvdarbu līgums, būvniecības process, zaļais publiskais iepirkums
Keywords in English public procurement, construction contract, construction process, green public procurement
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 11.06.2020 11:46:16