Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Engineering Technology , Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language Plūsmas lauku simulācijas ap telekomunikāciju mastiem izmantojot skaitlisko hidrodinamiku.
Title in English Flow field simulations around telecommunication masts using CFD.
Department
Scientific advisor Sabīne Upnere
Reviewer Prof. J. Vība
Abstract Šis bakalaura darbs ir paveikts kā noslēdzošais pētniecības darbs Transporta un mašīnzinību fakultātes Mehānikas un mašīnbūves institūtā. Šī pētījuma galvenā ideja ir modelēt plūsmas lauku ap vienkāršotiem trīsstūrveida telekomunikāciju mastiem, izmantojot Computational Fluid Dynamics(CFD). Pētījuma darbs sadalīts trīs galvenajās daļās, kur teorētiskajā pagātnē tiek sniegta īsa izpratne par mastu vēja uzbrukuma kopīgajām problēmām. Šī pētījuma praktiskajā daļā tika izmantota ANSYS inženierijas programmatūra, lai modelēt u plūsmas lauku. Nākamajās divās daļās ir aprakstīts, kā realizēt CFD simulācijas un kā novērtēt vēja izraisīto vienkāršotā cauruļveida masta pārvietojumu. Visbeidzot tiek parādītas šeit aprakstītās CFD un Fluent plūsmas simulācijas, kuras izmanto, lai parādītu dažādas spiediena un ātruma krāsas kontūru variācijas. Plūsmas pieteikto simulāciju kontekstā šī promocijas darba uzmanības centrā ir plūsmas struktūru izturēšanās ap trīsstūrveida mastiem saistībā ar 2 m sensoru novietošanu no masta un arī optimālais aprēķina domēna novietojums un platums, jo tam ir lielāka ietekme uz maksimālo ātrumu. Es arī salīdzinu maksimālo spiedienu un ātrumus dažādiem skaitļošanas domēniem. Noslēgumā es esmu izstrādājis risinājumu vēja plūsmas ietekmei, zinot spiedienu uz masta segmentu dotajā stāvoklī un tika atrisināta maksimālā novirze brīvajā galā. Darba apjoms: Promocijas darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un literatūras saraksta. Darbā ir 47 lappuses,32 attēli, 6 tabulas un literatūras saraksts, kas satur 12 nosaukumus.
Keywords CFD, ANSYS, FEM, RANS, CAD, FEA, MESH, PDE
Keywords in English CFD, ANSYS, FEM, RANS, CAD, FEA, MESH, PDE
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 10.06.2020 23:49:45