Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language Vēja slodžu ietekme uz telekomunikāciju mastiem.
Title in English Impact of wind loads on the structure of the telecommunication masts.
Department
Scientific advisor Sabīne Upnere
Reviewer Dr.Sc.Ing. O.Jakovļevs
Abstract Atsaišu mastus izmanto meteoroloģiskajiem mērījumiem, telekomunikāciju nozarē bezvadu sakariem vai elektroenerģijas pārvadei. Atsaišu mastam vēja slodze ir galvenais faktors, kas ietekmē konstrukcijas stabilitāti. Vēja slodze ir galvenais faktors, kas ietekmē tādu augstu konstrukciju stabilitāti kā tornis vai masts. Šādas konstrukcijas veido režģu struktūru segmentus. Pretestības koeficienta noteikšana režģa konstrukcijai ir ļoti nozīmīga inženiertehniskajai praksei. Šajā pētījumā ir aprakstīta skaitliska pieeja, izmantojot skaitlisko hidrodinamiku (CFD), lai noteiktu pretestības koeficientu. Modelēšanai tika izvēlēts k- ε turbulences modelis. Simulācijas ir veiktas 2 m/s vēja ātrumam. Spiediena un ātruma lauki tika veiksmīgi aprēķināti. Turpmāk ir veikta arī statiskā strukturālā analīze ar vienkāršotu mastu pie tā dažādiem diametriem. Statiskajā strukturālajā analīzē pārvietojuma, stresa un deformācijas vērtības tika aprēķinātas.
Keywords Telekomunikāciju masti, Dizaina apsvērumi, Galīgo elementu metode, FEM pamat teorija, Idealizācija, Diskretizācija, Kļūdu avoti FEM, Galīgo elementu metodes priekšrocības Galīgo elementu metodes trūkumi, Ievads programmā Ansys-FEM, Ansys produkti, PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA, CFD simulācijas metodika, Fiziskais modelis, Skaitļošanas domēns, Meshing, Valdošie vienādojumi, Robežnosacījumi, Skaitliskā metode, Statiskā struktūras analīze, Ģeometriskā modelēšana, Materiāla izvēle, Analīzes metodes, Kravas
Keywords in English Telecommunication masts, Design Considerations, Finite Element Method, Basic Theory of FEM, Idealization, Discretization, Sources of Error in FEM, Advantages of the Finite Element MethodS, Disadvantages of the Finite Element Method, Introduction to Ansys- FEM Software, Ansys Products, RESEARCH METHODOLOGY, Methodology for CFD Simulation, Physical Model, Computational Domain, Meshing, Governing Equations, Boundary Conditions, Numerical method, Static Structural Analysis, Geometric Modelling, Ma
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 10.06.2020 14:42:23