Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Ceļu projektēšanas uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrāde Skandināvijas tirgum
Title in English Market entry strategy for road design company in Scandinavian market
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Dr.sc.ing. Ilze Andersone
Abstract Pūcīte K. „ Ceļu projektēšanas uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrāde Skandināvijas tirgum”: Maģistra darbs/ Pūcīte K., Deniss Ščeulovs - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, BALTECH studiju centrs, maģistra programma „Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2020. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā. Tas sastāv no 80 lapaspusēm, un 2 pielikumiem, 29 tabulām un 12 attēliem. Literatūras saraksts sastāv no 78 literatūras avotiem, tādiem kā zinātniskie raksti, ieskaitot žurnālu un avīžu raksti, grāmatas, nozares atskaites un salīdzinājumi, kā arī tīmeklī iegūtie materiāli. Šī darba mērķis ir izstrādāt ceļu projektēšanas uzņēmumam attīstības stratēģiju Skandināvijas tirgum. Uzņēmums nodarbojas ar ceļu projektēšanas pakalpojuma sniegšanu un vēlas paplašināties uz Skandināvijas tirgu. Darbs sastāv no 3 daļām: teorētiskā daļa, metodoloģiskā daļa un empīriskā daļa. Teorētiskā daļa sastāv no stratēģiju veidu izklāsta, analizēts to plusi un mīnusi, kā arī dots veiksmīgs piemērs, kur konkrēta stratēģija ir izmantota. Darbā ir ietverts arī tirgus izpētes metožu aprakts kā piemēram PESTLE analīze un Portera piecu spēku analīze. Šajā daļā ir veikta zinātnisko rakstu literatūras analīze, lai apskatītu dažādu metožu variācijas. Metodoloģiskajā daļā ir veikta ceļu projektēšanas uzņēmuma šī brīža un nākotnes iespēju analīze, šī brīža Latvijas tirgus analīze un nākotnes prognozes, kā arī pētāmo Skandināvijas valstu tirgus analīze, kas ietver sevī katras valsts PESTLE un Portera piecu spēku analīzi. Empīriskās daļas ietver ekspertu piesaisti un viņu viedokļu apkopojumu. Tas tiek veikts ar Delfi metodes palīdzību, lai prognozētu potenciālos nākotnes scenārijus. Ekspertu viedoklis tiek apkopots divas reizes, pirmajā reizē eksperti atbild uz jautājumiem ar atvērtā tipa atbildi, otrajā kārtā eksperti savu viedokli pauž analizējot citu ekspertu viedokli. Darba noslēgumā ir secinājumi un priekšlikumi par pētāmo tēmu.
Keywords tirgus ieiešanas stratēģija, Skandināvija, kopuzņēmuma dibināšana, stratēģija, uzņēmuma attīstība, ceļu projektēšanas uzņēmums
Keywords in English market entry strategy, Scandinavia, Joint Venture, strategy, development of company, road design company
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 09.06.2020 09:57:43