Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Ikšķiles novada alternatīvo enerģijas resursu izmantošanas potenciāla novērtējums
Title in English Assessment of the Potential for the Use of Alternative Energy Resources in the Ikšķile Municipality
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Inga Zicmane
Reviewer
Abstract Anotācija Gan Latvijas, gan Eiropas mērogā pieaug nepieciešamība pēc alternatīvo enerģijas avotu izmantošanas, lai ne tikai samazinātu ietekmi uz vidi, bet spētu nodrošināt pieaugošo enerģijas patēriņa pieprasījuma. Dažādās publikācijās tiek izvērtēts valsts potenciāls atjaunojamo enerģijas resursu lietošanā. Šajā darbā tiek izvērtēts tieši Ikšķiles novads, analizējot potenciāli iespējamās siltuma un elektroenerģijas ražošanas metodes, kuras būtu reāli ieviešamas publiskajā un privātajā sektorā. Turklāt strauji pieaugot iedzīvotāju skaitam novadā, pieaug pieprasījums pēc individuāliem risinājumiem gan siltuma, gan elektroenerģijas ražošanā. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīts Ikšķiles novads un šī brīža situācija elektroenerģijas un siltuma enerģijas ražošanā. Otrajā daļā tiek aprakstīti alternatīvie elektroenerģijas un siltuma enerģijas ražošanas veidi – vējš, saule, biomasa, ģeotermālā enerģija un koģenerācija. Šajā daļā tiek izvirzīti priekšlikumi tehnoloģijas ieviešanai publiskajā vai privātajā sektorā veicot aprēķinus par ekonomisko ieguvumu no šādas izvēles. Trešajā daļā tiek apkopotas iepriekš analizētās alternatīvo enerģijas avotu tehnoloģijas un novērtēts, kurš alternatīvais enerģijas veids ir ar augstāko potenciālu novadā. Darba secinājumos izvirzīti priekšlikumi potenciālo alternatīvo enerģijas avotu ieviešanai un sabiedrības informēšanai Darbs sastāv no 59 lappusēm, tajā iekļautas 18 tabulas, 19 attēli. Darba veidošanā izmantoti 42 literatūras avoti.
Keywords : Alternatīvā enerģija, Ikšķiles novada enerģētikas politika, vēja enerģija, saules enerģija, ģeotermālā enerģija, biomasas izmantošana, koģenerācija
Keywords in English Alternative energy, Ikskile municipality energy policy, wind energy, solar, geothermal energy, use of biomass, cogeneration
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 08.06.2020 23:22:42