Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas prognozēšanas modeļu salīdzinājums
Title in English Comparison of Forecasting Models in Enterprise Resource Planning System
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Jānis Pekša
Reviewer Mg. sc. ing. Viktorija Klimko
Abstract Darba apjoms - 76 lpp., 6 tabulas, 41 attēls un 5 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir salīdzināt prognozēšanas modeļus uzņēmuma resursu plānošanas sistēmā un izstrādāt priekšlikumus prognozēšanas modeļu pielietojuma realizācijai. Pirmās nodaļas ietvaros apskatītas uzņēmuma vadīšanas procesu raksturojošas pazīmes un vadīšanas funkcijas. Raksturota uzņēmumu resursu plānošanas sistēmu (ERP) evolūcija un attīstība laika posmā kopš 19. gs. 60. gadiem līdz ERP II paaudzes līmenim 2005. gadā. Sākot ar 2014. gadu ERP sistēmas tiek raksturotas kā postmodernās. Aplūkots ERP moduļu pielietojums uzņēmuma vajadzībām, kas iekļauj tirdzniecības, plānošanas, finanšu, noliktavu, klientu apkalpošanas, pārskatu moduļus. Tāpat nodaļas ietvaros definēts materiālu, patēriņu apjoma un iekārtu kā arī darbinieku noslodzes plānošanas process. Analizēts personāla vadības jēdzienu skaidrojums. Definētas personāla vadības lomas un funkcijas organizācijā. Novērtējot personāla darbības kvalitātes nozīmi, raksturota tās mijiedarbība ar klienta apmierinātības līmeni. Otrajā nodaļā analizētas iespējas veikt prognozēšanas modeļu pielietojumu ERP sistēmās, piemēram, Microsoft Dynamics 365. Oficiālo licenču nepieejamības rezultātā tiek aplūkoti prognozēšanas modeļu teorētiskie aspekti programmatūrā, kur licencētiem lietotājiem pieejama papildus funkcija „forecast”. Pēc teorētisko aspektu analīzes secināts, ka programmatūras analoga darbību izpilde veicama programmatūras R vidē. Turpmākā darba ietvaros pētīta programmatūras R vide, analizējot pieejamo informatīvo materiālu prognozēšanas modeļu realizācijai, kur, dažas no pakotnēm ir „ggplot2” grafiskās informācijas attēlošanai un „forecast” prognozēšanas veikšanai. Aplūkotas funkcijas laikrindas datu attēlošanas iespējai („ts”). Praktiski realizēti triju veidu modeļi – divi no tiem ar metodes ARIMA palīdzību (sezonāli dati ar datu pētījumu un nesezonāli dati ar automātisku funkciju). Trešais modelis realizēts ar metodi MA (moving average). Darba rezultātā, pamatojoties uz veikto pētījumu, izstrādāti priekšlikumi prognozēšanas modeļu praktiskai realizācijai uzņēmuma vajadzību apmierināšanai. Atslēgas vārdi: ERP sistēmas, resursu plānošana, vadības stils, politika, stratēģija, prognozēšana.
Keywords ERP sistēmas, resursu plānošana, vadības stils, politika, stratēģija, prognozēšana.
Keywords in English ERP systems, resource planning, management style, policy, strategy, forecasting.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 08.06.2020 14:35:50