Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Efektīvu ugunsdrošo risinājumu analīze"
Title in English "Analysis of effective fire protection system solutions"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Kārlis Kostjukovs
Reviewer Mihails Peščinskis projektu vad.SIA "Merks" mihails.pescinskis@merks.lv
Abstract Maģistra darba temats ir efektīvu ugunsdrošo risinājumu analīze. Darbs sastāv no divām daļām: pirmā daļā apraksta teorijas bāzi, savukārt otrajā daļā veikts eksperiments un aprēķini, savstarpēji salīdzinot divus ugunsdrošos risinājumus un to ietekmi uz izmaksām. Maģistra darba pirmajā daļā ir veikts apkopojums par pieejamajiem ugunsdrošajiem risinājumiem, uzskaitītas normatīvās prasības un apkopota teorijas bāze attiecībā uz būvmateriālu un to sistēmu sertificēšanu un prasībām, apkopota informācija par risinājumu testēšanas un sertificēšanas iespējām, un tā procesa gaitu un izmaksām. Maģistra darba otrajā, eksperimentālajā daļā ir veikts sertificēta un nesertificēta ugunsdrošā risinājuma eksperimentāls pētījums, kura rezultātā ir iegūti eksperimentālie dati, lai salīdzinātu rezultātus abiem risinājumiem. Maģistra darba otrajā, finansiālo aprēķinu daļā ir veikts pētījums, salīdzinot divas dzelzsbetona karkasa tipa ēkas un apskatot ugunsdrošā pieslēguma ar lineārajām šuvēm izmaksu ietekmi uz ēkas kopējām izmaksām. Pētījuma rezultātā apkopota informācija par iegūtajiem datiem un šuvju izbūves izmaksu ietekmi, kā arī faktoru, kas nosaka pie kādiem apstākļiem atmaksājas sertificēt risinājumu, noteikšanu. Darbs izstrādāts, pamatojoties uz zinātnisko literatūru, starptautisko organizāciju publikācijām un pētījumiem, likumiem, interneta resursiem un citiem avotiem. Maģistra darbs satur 86 lapas, 37 tabulas, 44 attēlus un dota atsauce uz 50 literatūras avotiem.
Keywords Ugunsdrošība, sertificēšana, testēšana, lineārās šuves, pasīvā ugunsaizsardzība
Keywords in English Fire safety, certification, testing, linear joints, pasive fire protection
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.06.2020 12:11:58