Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Vēja un saules enerģētikas ietekme uz energosistēmas darbību"
Title in English "The impact of wind and solar energy on power system perfomance"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Andrejs Utāns
Reviewer Gatis Junghāns
Abstract Maģistra darbā pētītās problēmas aktualitāte ir energosistēmas stabilitātes samazināšanās, procentuāli palielinoties energoresursiem ar zemu rotācijas inerci kopējās ģenerācijas apjomā. Visbiežāk zema rotācijas inerce piemīt atjaunojamo energoresursu (AER) – vēja un saules enerģētikai. Energosistēmām attīstoties un kļūstot videi draudzīgākām, īpašu aktualitāti iegūst energosistēmas stabilitātes un līdz ar to elektroapgādes drošuma nodrošināšanas problēma. Maģistra darbā tika apskatīts energoresursu, ar zemu inerci, iespaids uz energosistēmas darbību. Tika ņemtas vērā vēja un saules ģenerācijas elektrisko parametru īpatnības, jo tās būtiski atšķiras no konvencionālajiem energoresursiem. Maģistra darba pētījumu teorētiskā daļā formulu un sakarību veidā tika izpētīta inerces ietekme uz sistēmas leņķiskās un frekvences stabilitāti. Aplūkota arī no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās sintētiskās inerces iespējas dinamiskās stabilitātes uzlabošanā. Maģistra darba pētījumu praktiskā daļā izmantots Latvijas energosistēmas pietuvinātas modelis ETAP programmā. Tajā tika veiktas pārvades tīklā pieslēgtas lielas jaudas vēja vai saules elektrostacijas ietekme uz energosistēmas stabilitāti. Veicot dažādas avārijas notikumu simulācijas, tika ņemts vērā ka atjaunojamo energoresursu inerciālā reakcija normālā režīmā ir tuvu nullei. Tika veikti sistēmas dinamiskās stabilitātes pētījumi, kad elektrostacijas vai energosistēmas kopējā inerce ir pakāpeniski samazinājusies līdz pat 10% no sākotnējās. Tika pievērsta pastiprināta uzmanība dažādu elektrisko parametru tādu, kā jaudas leņķis, frekvence u.c. izmaiņas raksturs pārejas procesa laikā. Šajā maģistra darbā izdarīts sākotnējs ieskats vējturbīnu sintētiskās inerces reakcijas izmantošanas iespējām energosistēmas kopējās stabilitātes uzlabošanai. Tika apskatītas sintētiskās inerces pielietošanas pozitīvās un negatīvās puses. Maģistra darba nobeigumā tika apkopoti secinājumi, kas radās veicot inerces samazināšanās problēmas aplūkošanas gaitā. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tas satur ievadu, 7 nodaļas ar teorētisko un praktisko daļu, literatūras sarakstu, kā arī 4 pielikumus. Literatūras sarakstā norādīti 37 izmantotās informācijas avoti. Maģistra darba anotācijas ir uzrakstītas latviešu, angļu un vācu valodā. Maģistra darba kopējais apjoms ir 72 datorsalikuma lappuses, kurās ietverti 56 attēli un 1 tabula.
Keywords sistēmas inerce, inerces deficīts, inerces novērtējums, energosistēmas stabilitāte, leņķiskā stabilitāte, frekvences stabilitāte, atjaunojamie energoresursi, sintētiskā inerce, vēja un saules enerģija, vējturbīna
Keywords in English system inertia, inertia deficit, inertia estimation, power system stability, angular stability, frequency stability, renewable energy sources, synthetic inertia, wind and solar energy, wind turbine
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 05.06.2020 15:46:34