Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba vides risku samazināšana dzērienu ražošanas uzņēmumā
Title in English Reduction of Work Environment Risks in Beverage Company
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Valentīna Urbāne
Reviewer Ilona Ezera, Mg.oec., doc.(prakt.)
Abstract Maģistra darba autors: Jānis Brants Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Asoc. prof. Dr. Chem Valentīna Urbāne Maģistra darba tēma: “Darba vides risku samazināšana dzērienu ražošanas uzņēmumā” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 80 lapaspusēm. Maģistra darbs satur 13 tabulas, 22 attēlus un 5 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverts 42 informācijas avots. Galvenie maģistra darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Pētījuma mērķis ir uzlabot darba apstākļus un novērst iespējamos darba vides riskus dzērienu ražošanas nozares uzņēmumos, galveno uzmanību vēršot tieši negadījumiem un to samazinšanas iespējām. Pētījuma ietvaros tiek apzināta situācija dzērienu ražošanas nozare nodarbināto darba aizsardzībā un identificēti galvenie problēmjautājumi. Teorētiskās daļas ietvaros autors apskata darba aizsardzības sistēmu Latvijā un ārvalstīs, raksturo galvenos cēloņus negadījumiem darba vietā un apskata teorētisko bāzi negadījumu mazināšanas iespējām. Analītiskājā daļā autors apskata darba drošību reglamentējošo normatīvo aktu bāzi, kā arī analizē statistikas datus gan Latvijā, gan globālā mērogā, lai raksturotu esošo situāciju darba aizsardzības jomā. Praktiskās daļas ietvaros autors reprezentē pētījuma laikā iegūtos datus analizējot dzērienu ražošanas uzņēmumos nodarbināto aptaujas anketēšanas datus un struktūrvienību vadītāju aptaujas veidlapas datus. Balstoties uz iegūto informāciju teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas ietvaros, autors piedāvā risinājumus galvenajām identificētajām problēmām darba aizsardzībā dzērienu ražošanas nozarē. Maģistra darbā izmantota darba aizsardzības teorētiskā literatūra, normatīvie akti, Centrālās Statistikas biroja, Eurostat un Statista publiski pieejamie dati, kā arī internetā pieejamie resursi. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Riski, darba drošība, dzērienu ražošanas uzņēmums
Keywords in English Risks, occupational safety, beverage industry enterprise
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 05.06.2020 14:28:07