Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language TFM sakņotu mikropakalpju kontrakta ģenerēšanas izpēte
Title in English Research on TFM Based Microservices Contract Generation
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Ērika Nazaruka
Reviewer Vadošais pētnieks (pēcdok.) Ilze Andersone
Abstract Mikroservisu arhitektūra, kas ir diezgan jauna, arvien vairāk tiek pieņemta nozarē, jo tai ir acīmredzamās priekšrocības salīdzinājumā ar monolīto lietojumprogrammu izstrādes procesu. Tomēr mikropakalpju arhitektūrai (MSA), tāpat kā jebkurai citai arhitektūrai, ir zināmi trūkumi, piemēram, modelēšanas, rīku atbalsta izstrādei, pakalpju identificēšanas trūkums utt. Tādējādi tiek pētīta modeļa vadāma mikropakalpju joma, un ir apskatītas dažas no citu autoru modernākajām pieejām. Tomēr, uz doto brīdi nav izpētītas uz topoloģiska funkcionēšanas modeļa balstītu mikropakalpju perspektīvas. Topoloģiskais funkcionēšanas modelis (TFM) ir problēmas domēna attēlojums sistēmas topoloģiskajā telpā, kas ir izteikta orientēta grafa G (X, U) formā, kur X ir funkcionālo īpašību kopa un U ir cēloņu un seku attiecību kopa starp tām. Daži no TFM galvenajiem aspektiem ir atbalsts modeļa transformācijās un modeļa validācijā, izmantojot tā topoloģiskās īpašības. TFM atklāj gan sistēmas topoloģiskās, gan funkcionālās raksturiezīmes. Tas padara šo modelēšanas pieeju par potenciālu reālu kandidātu mikropakalpju modelēšanai. Šī maģistra darba ar nosaukumu “Topoloģiskajā funkcionēšanas modelī sakņotu mikropakalpju kontrakta ģenerēšanas izpēte” galvenais mērķis ir izpētīt topoloģiskā funkcionālā modeļa pielietojuma perspektīvu mikropakalpju kontraktu ģenerēšanai. Šī mērķa sasniegšanai autors piedāvāja jaunu uz TFM balstītu mikropakalpju noteikšanas pieeju un to realizēja, izstrādājot TFMConversion lietojumprogrammu, kas veic TFM pārveidi mikropakalpēs. Šī pieeja papildina mikropakalpju izstrādes procesu, nodrošinot modelēšanu, pakalpju identifikāciju un daļēju automātizētu API (Application Programming Interface) kontrakta ģenerēšanu OAS (Open API specifikācija) pieņemtajā formātā, t.i., JSON (JavaScript Object Notation). Maģistra darba mērķis ir veiksmīgi sasniegts, un autors parādīja to ar TFM transformāciju mikropakalpēs un avota koda ģenerēšanu ar daļēju manuālu iejaukšanos.
Keywords Mikropakalpojumi, Modeļa virzīti mikropakalpojumi, Topoloģiski funkcionējošs modelis, API līgums
Keywords in English Microservices, Model driven microservices, Topological Functioning Model, API contract.
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 05.06.2020 12:31:29