Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamais nams Daibes ielā 29 k-1, Mārupē"
Title in English "Multi-storey apartment building on Daibes street 29 k-1, Marupe"
Department Faculty Of Civil And Mehanical Engineering
Scientific advisor Vitālijs Lūsis
Reviewer Laura Vītola
Abstract Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūta Būvražošanas katedrā. Diplomprojektā izstrādātas divas daļas – bakalaura pētnieciskā daļa un inženierprojekta daļa. Bakalaura pētnieciskās daļas tēma: “Tērauda kolonnu ugunsaizsardzība”. Darbā tiek apkopoti un analizēti iespējamie tērauda konstrukciju ugunsaizsardzības materiāli, lai noskaidrotu piemērotāko tērauda kolonnu ugunsaizsardzības materiālu konkrētiem apstākļiem. Izvēloties racionālāko variantu, kā vadošais kritērijs tiek vērtētas materiālu un darbaspēka izmaksas. Pētījums izstrādāts, veicot dažādu ugunsaizsardzības materiālu nepieciešamā biezuma aprēķināšanu dažādu šķērsgriezuma profilu tērauda kolonnām. Bakalaura pētnieciskā daļa uzrakstīta latviešu valodā 43 lapaspusēs, izmantojot 34 literatūras avotus. Pētījumā ir 28 attēli un 9 tabulas. Bakalaura pētījuma daļas pielikumā pievienotas pētījumu rezultātu tabulas uz 3 A1 formāta lapaspusēm. Inženierprojekta daļas tēma: “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamais nams Daibes ielā 29 k-1, Mārupē”. Inženierprojektā veikts galveno konstrukciju – pagrabstāva pārseguma monolītā dzelzsbetona bezsiju plātnes, nesošās monolītā dzelzsbetona sienas un pamatu plātnes aprēķins. Konstrukciju variantu tehniski ekonomisko variantu aprēķins un salīdzinājums veikts pagraba pārseguma konstrukcijai. Inženierprojektā apskatīti arhitektūras risinājumi, galvenie inženierkomunikāciju principiālie risinājumi, siltumtehniskie un ugunsdrošības risinājumi. Darbā izstrādāta būvdarbu tehnoloģija, darba organizācija un darba un vides aizsardzības pasākumi. Izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums – lokālā tāme un koptāme saskaņā ar kalendāro plānu. Ēkas projekts paredz tehniski ekonomiski pamatotus risinājumus, atbilstošus arhitektūras prasībām. Inženierprojekta daļa izstrādāta latviešu valodā uz 131 lapaspuses, izmantojot 61 literatūras avotu. Inženierprojektā ir 24 attēli un 24 tabulas. Darba grafisko daļu veido 9 A1 formāta rasējumi un 1 A1 pagarināta formāta rasējums.
Keywords Ugunsaizsardzība, tērauda kolonnas, dzīvojamais nams, dzelzsbetona bezsiju plātne
Keywords in English Fire protection, steel columns, apartment building, concrete flat slab
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 04.06.2020 21:25:11