Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language ''Bezpilota lidaparātu praktiskais pielietojums transportbūvju būvniecībā un apsekošanā''; inženierprojekts ''Autoceļa P75 posma pārbūve''
Title in English ''Practical Application of Unmanned Aerial Vehicles in Construction and Inspection of Transport Structures ''; Engineering Design Project ''Reconstruction of Road P75 Section''
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Ilze Rozentāle
Reviewer
Abstract Bakalaura darba “Bezpilota lidaparātu praktiskais pielietojums transportbūvju būvniecībā un apsekošanā” mērķis ir noskaidrot bezpilota lidaparātu izmantošanas iespējas dažādās transportbūvju būvniecības stadijās. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta bezpilota lidaparātu vēsture un uz tiem attiecināms normatīvais regulējums. Otrajā nodaļā tiek apskatītas bezpilota lidaparātu praktiskās izmantošanas iespējas transportbūvju būvniecībā. Sākot ar topogrāfiskā plāna izstrādi, turpinot ar būvniecības procesu un beidzot ar objekta apsekošanu ekspluatācijas laikā. Trešajā nodaļā tiek izvērtētas priekšrocības un trūkumi iepriekš apskatītajām iespējām. Ceturtā nodaļa sniedz ieskatu par bezpilota lidaparātu izmantošanas nākotnes iespējām. Inženierprojekts “Autoceļa P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta) posma Pk 115+00 - Pk 140+00 rekonstrukcija” ir izstrādāts ievērojot spēkā esošos Latvijas Valsts standartus un normatīvus. Rekonstruējamā posma garums ir 2.50 km. Projektētais ceļa posms, pēc autoceļu klasifikācijas atbilst reģionālās nozīmes autoceļam, ar tam atbilstošu ceļa kategoriju AIII. Rekonstruējamais ceļa posms ir daļa no autoceļa P75, kas savieno valsts galveno autoceļu A6 ar P73, kā arī savieno Jēkabpili ar apdzīvotajām vietām Birži, Viesīte un Nereta. Autoceļa posma rekonstrukcija nodrošinās piegulošo apdzīvoto vietu un lauksaimniecības zemju mūsdienīgāku un kvalitatīvāku attīstību un piekļuvi, kā arī atvieglos ceļa uzturēšanas darbus. Bakalaura darba un inženierprojekta kopapjoms ir 106 lappuses, kas satur 35 attēlus, 17 tabulas un 10 rasējumus. Bakalaura darba un inženierprojekta izstrādei tika izmantots 28 literatūras un informācijas avots.
Keywords bezpilota lidaparāts, ortofotogrāfija, trīsdimensiju modelis
Keywords in English unmaned aerial vehicles, ortophotography, three-dimensional model
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 04.06.2020 17:48:40