Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Biznesa modeļa izstrāde daudzdzīvokļu ēku attīstībai Latvijā
Title in English Business Models Design for Multi-Storey Apartment Buildings in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Doc. Kristīne Fedotova
Abstract Kalderauskis R. Biznesa modeļa izstrāde daudzdzīvokļu ēku attīstībai Latvijā: Maģistra darbs/ R. Kalderauskis, E. Gaile Sarkane: RTU BALTECH maģistra akadēmisko studiju programma „Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2020. 117 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Daba apjoms ir 117 lpp., tajā iekļauts 16 attēli. 33 tabulas un 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 144 avoti latviešu un angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt nekustamā īpašumu biznesa modeļa saturu un struktūru. Maģistra darbs ir vērsts uz nekustamo īpašumu daudzdzīvokļu sektora biznesa modeļiem Latvijā, kurus ir iespējams realizēt no nekustamā attīstīja perspektīvas. Tēmas aktualitāte tiek pamatota ar to, ka dzīvojamais fonds Latvijā ir novecojis un šajā brīdī tikai 2% no visām daudzdzīvokļu ēkām ir celtas pēc 1990 gada. Šobrīd Latvijā daudzdzīvokļu ēkās dzīvo vairāk nekā 1,3 miljoni cilvēku. Šie abi iemesli ir būtiski iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri vēlas attīstīt jaunas daudzdzīvokļu ēkas, jo pašreizējās ir morāli un fiziski novecojušas. Maģistra darbs sastāv no trijām daļām: teorētiskā daļa, metodoloģijas daļa un empīriskā daļa. Lai sasniegtu darba mērķi, teorētiskajā daļā tiek apskatīti biznesa modeļa teorija, kas ietver biznesa modeļa definīciju, komponentes un elementus, kā arī izpētīts nekustamā īpašuma tirgus Latvijā. Teorētiskajā daļā tiek izstrādāts konceptuālais ietvars nekustamo īpašumu biznesa modelēšanai un tiek izvirzīti pieņēmumi par biznesa modeļa kombinācijām nekustamo īpašumu biznesa attīstībai Latvijā. Metodoloģijas daļā tiek raksturots pētījuma dizains, kas apraksta pētījuma procesā lietotās metodes. Trešajā daļā jeb empīriskajā daļā balstoties uz ekspertu intervijā tiek atlasīti tie biznesa modeļa elementi, kas ir būtiski, lai veidotu jaunu uzņēmumu ar mērķi būvēt daudzdzīvokļu ēkas Latvijā. Darba autors izstrādāja un salīdzināja sešas ieteicamās biznesa modeļa kombinācijas. Pētījumā secināts, ka ir nekustamajā industrijā daudzdzīvokļu ēku sektorā ir seši galvenie biznesa modeļi, kuri sastāv no vairākiem nozīmīgiem biznesa modeļa elementiem, kas noteikti ir jāņem vērā, veidojot uzņēmējdarbību Latvijā. Pie vienmērīgas ekonomiskās izaugsmes visienesīgākais biznesa modelis Latvijā pašreizējā situācijā ir veidot ēkas ar vairāk nekā 50 dzīvokļiem, kuras realizē kā vidējas klases dzīvokļus.
Keywords Biznesa modelis, Nekustamais īpašums, Daudzdzīvokļu ēkas
Keywords in English Business model, Real estate, Apartment buildings
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 03.06.2020 22:23:02