Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Traumatisma risku samazināšana ugunsdzēšanas un glābšanas darbos
Title in English Development of Methods How to Avoid Traumatism in Firefighting and Rescuing
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Tērauda, arodslimību ārsts, Mg.darba aizsardzība
Reviewer Inese Kamergrauze, arodslimību ārsts
Abstract Anotācija Maģistra darba autors: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes Darba un civilās aizsardzības katedras students Andrejs Alehnovičs. Maģistra darba vadītāja: Mg. darba aizsardzībā, arodslimību ārsts Ineta Tērauda. Maģistra darba tēma: “Traumatisma samazināšanas pasākumu izstrāde ugunsdzēsības un glābšanas darbos”. Maģistra darba apjoms: 82 lapaspuses, 9 pielikuma daļas lappuses, izmantots 21 literatūras avots. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iekšējie normatīvie akti un metodiskie ieteikumi, Latvijas Republikas likumi, LR Ministru kabineta noteikumi, interneta resursi, zinātniskie pētījumi. Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Diplomprojekta teorētiskajā daļā autors apkopoja un analizēja informāciju par ugunsdzēsēju glābēju profesijas specifiku, veiktiem pienākumiem un riska faktoriem. Aprakstīta darba aizsardzības sistēma Valsts ugunsdzēsības. Analītiskajā daļā autors izpētīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukumu un traumatisma statistiku par pēdējiem 5 gadiem un analizēja aprīkojumu, kas pieejams ugunsdzēsējiem glābējiem smagu darbu veikšanai un smagu cilvēku pārvietošanai. Praktiskā daļā tika noteiktas visvairāk noslogotās muskuļu grupas un ķermeņa daļas, novērtēti fiziskas slodzes lielumi, kuriem tiek pakļauti ugunsdzēsēji glābēji, strādājot izsaukumos. Tika aprakstīti muskulatūras nostiprināšanas un relaksācijas vingrojumi, kuri paaugstinās muskuļu izturību un lokanību, tādējādi samazinot risku iegūt traumu fizisko aktivitāšu laikā. Lai noteiktu darba smaguma raksturojušās pazīmes (fizisko slodzi, piespiedu darba pozas u.c. parametrus), tika veiktas darbinieku aptaujas. Aptaujas bija anonīmas, garantējot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām viņu atbilžu konfidencialitāti. Iegūtie dati tika apkopoti tabulās, kopējie rezultāti tika atspoguļoti diagrammās. Vidējais rezultāts tika iegūts, saskaitot attiecīgus vērtējumus visiem aptaujas dalībniekiem.
Keywords Traumatisms, ugunsdzēsējs glābējs, smagi cilvēki
Keywords in English Traumatism, firefighters rescuers, heavy people
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 29.05.2020 14:23:45