Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Rīgas pilsētas apkaimju iekšpagalmu autostāvvietu attīstības iespējas
Title in English Development Opportunities for Courtyard Parking Lots in Riga City Neighbourhoods
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inesa Bušovska
Reviewer Pr.doc. U.Kamols
Abstract Bakalaura darba autors RTU IEVF RICH0 4. kursa students Emīls Zinkēvičs un bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir RTU Mg. oec. Inesa Bušovska. Bakalaura darba tēma ir “Rīgas pilsētas apkaimes iekšpagalmu autostāvvietu attīstības iespējas”. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra, profesionālā bakalaura studiju programma “Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija”, 2020. – 53 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 53 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 4 tabulas un 3 formulu vienādojumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā apkopoti: 16 latviešu valodas, 32 angļu valodas un 2 nīderlandiešu valodas avoti. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt Rīgas apkaimes iekšpagalmu autostāvvietas attīstības iespējas, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības, piedāvājot jaunu iekšpagalmu autostāvvietu attīstības modeli. Pētījuma teorētiskajā daļā tika aprakstīta satiksmes sistēmas organizēšanas, kā arī autostāvvietu raksturojošās iezīmes un to viedā pārvaldīšana. Darba analītiskajā daļā tika apskatīta konkrēti satiksmes un autostāvvietu situācija Rīgā, izceļot tās apkaimi Imantu. Izcelta tika arī labā prakse autostāvvietu cenu politikā Amsterdamas pilsētā, kuru tālāk salīdzināja ar esošo politikas moduli Rīgā. Darba projekta daļā tika iegūti dati par Imantas apkaimes iekšpagalmu novietoto transportlīdzekļu skaitu, veicot septiņu dienu ilgus novērojumus. Tālāk dati tika apstrādāti, iegūstot maksimālo kapacitātes vērtību konkrētajā iekšpagalma posmā. Veidojot topogrāfisku zīmējumu ar izvēlēto iekšpagalmu posmu, tika izstrādāts efektīvākais autonovietņu izkārtojuma veids, kas spēja nodrošināt iepriekš aprēķinos iegūto maksimālo vērtību. Visbeidzot, tika aprakstītas nepieciešamās izmaksas noteiktā izkārtojuma un iekšpagalma labiekārtošanas darbiem, kuras tika apkopotas no jau izveidotiem projekta budžetiem. Darba gaitā iegūtie rezultāti apstiprināja izvirzīto hipotēzi, ka Imantas apkaimē palielinātos autonovietņu skaits, ja tos iekšpagalmus labiekārtotu.
Keywords satiksme, autostāvvietas, cenu politika, iekšpagalms, labiekārtošana
Keywords in English traffic, parking lots, price policy, courtyard, improved landscaping
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 27.05.2020 14:55:52