Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Autentiskās līderības vadības stratēģija un tās ietekme uz organizācijas darbinieku apmierinātību dažādās paaudzēs"
Title in English "Authentic leadership management strategy and its influence on organization’s multigenerational employee’s job satisfaction"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Dr. oec. A. Straujuma, docente
Abstract Maģistra darba autors: Aleksandra Semendjajeva Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Maģistra darba nosaukums: Autentiskās līderības vadības stratēģija un tās ietekme uz organizācijas darbinieku apmierinātību dažādās paaudzēs Maģistra darbs: rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no četrdesmit sešiem avotiem, no kuriem četrdesmit pieci ir angļu valodā un viens – latviešu valodā, ieskaitot zinātniskās publikācijas un tiešsaistes avotus. Darbā ir 97 lappuses, tajā ir iekļauti 32 attēli, 18 tabulas, 1 formula un pielikums. Maģistra darba galvenais rezultāts: tika analizēta zinātniskā literatūra par paaudzēm, darbinieku apmierinātību un autentisko līderību. Darba pētījumam tika izstrādāta atbilstoša metodoloģija. Darba pētījumā, izmantojot Minesotas apmierinātības un autentiskās līderības anketas, tika veikta aptauja, kurā piedalījās 285 respondenti no Latvijas. Aptaujas rezultāti tika analizēti ar aprakstošo statistisko un korelācijas analīzes metodēm. Balstoties uz aptaujas rezultātiem un analizētiem datiem, tika izstrādāta autentiskās līderības vadības stratēģija organizācijām, kurās strādā darbinieki no dažādām paaudzēm. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Semendjajeva, A. (2020). Autentiskās līderības vadības stratēģija un tās ietekme uz organizācijas darbinieku apmierinātību dažādās paaudzēs. Maģistra darbs / A. Semendjajeva, I. Ozoliņa-Ozola - Rīga: RTU, UIVI IUVK, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 97 lpp.
Keywords Autentiskā līderība, Paaudzes, Darbinieku apmierinātība, Stratēģija, Organizācija
Keywords in English Authentic leadership, Generations, Job satisfaction, Strategy, Organization
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 27.05.2020 14:48:10