Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Gāzes uzpildes staciju drošības sistēmu pilnveidošana, izmantojot saspiesto dabasgāzi
Title in English Improvement of Gas Filling Station Security Systems Using Compressed Natural Gas
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Ēriks Kamergrauzis, Mg.darba aizsardzība
Abstract Eiropas Padomes Direktīva Par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu (EP Direktīva 2014/94/ES, 2014), nosaka, ka Eiropas Ekonomiskajā Zonā, kurā ietilpst arī Latvija, ir jāveic pāreja no naftas produktus saturošas transportlīdzekļu degvielas izmantošanas uz alternatīvās degvielas veidiem, tai skaitā sašķidrinātas naftas gāzes (LPG) un saspiestas dabasgāzes (CNG) izmantošanu, samazinot vides piesārņojumu ar siltumnīcas efektu izraisošām gāzēm. Pāreja uz alternatīvo degvielu izmantošanu Latvijā notiek ļoti strauji un netiek pienācīgi novērtēti riski, kas saistīti ar jaunu iekārtu un degvielas veidu izmantošanu, kas var novest pie negadījumiem ar smagām sekām. Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt drošības sistēmu gāzes uzpildes stacijās. Darba uzdevumi ir iepazīties un izvērtēt saistošo normatīvu bāzi; identificēt bīstamos faktorus, kas saistīti ar transporta uzpildei izmantoto gāzu fizikāli ķīmiskajām īpašībām, gāzu uzpildes un uzglabāšanas procesiem; noteikt konstatēto riska faktoru bīstamību; izstrādāt pasākumu sistēmu bīstamības samazināšanai vai novēršanai.
Keywords CNG uzpildes stacijas, riska faktori
Keywords in English CNG filling stations, risks
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 27.05.2020 13:27:01