Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas uzlabošana mikrouzņēmumos, kas veic ceļu uzturēšanu
Title in English Improvement of occupational safety system in micro-enterprises carrying out road maintenance
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Ēriks Kamergrauzis, Mg.darba aizsardzība
Abstract Maģistra darba nosaukums – Darba aizsardzības sistēmas uzlabošana mikrouzņēmumos, kas veic ceļu uzturēšanu. Maģistra darbā aplūkotā galvenā problēma – liels arodsaslimšanu skaits ceļu uzturēšanas mašīnu vadītāju un operatoru profesijām. Maģistra darba mērķis – veikt uzlabojumus darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā “J”, veicot darba vides risku novērtējumu pēc Somijas puskvantitatīvās matricas, ņemot vērā fizikālo faktoru mērījumus un galveno slodžu rādītāju metodes. Maģistra darbs sastāv no teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba teorētiskajā daļā sniegts vispārējais raksturojums būvniecības apakšnozares- inženierbūvniecības un izpētīti galvenie riska faktori, kas veicina nelaimes gadījumus un arodsaslimšanas, strādājot ceļu būvē, vadot mašīnas un mehānismus. Balstoties uz Valsts darba inspekcijas publicētiem materiāliem veikta arodsaslimšanu analīze. Darba analītiskajā daļā pētīts uzņēmums “J”, kas nodarbojās ar ceļu ikdienas uzturēšanu. Šeit sniegts vispārējais uzņēmuma “J” raksturojums, uzņēmuma tehnikas funkcionālā nozīme un veikta darbinieku arodsaslimšanu analīze. Analītiskajā daļā tika analizēts iepriekšējais darba vides risku novērtējums. Darba praktiskajā daļā tika veikti galveno fizikālo faktoru – trokšņa un vibrācijas mērījumi, to datu apstrāde, analīze un veikts darba vides risku novērtējums pēc Somijas puskvantitatīvās matricas. Darba izstrādāšanas procesā tika izmantoti 40 literatūras avoti, tai skaitā Latvijas Republikas likumi, Ministru Kabineta noteikumi, publikācijas internetā, grāmatas, uzņēmuma “J” nekur nepublicētie materiāli. Darbs sastāv no 88 lapaspusēm un ietver 32 tabulās, 26 attēlus.
Keywords vibrācija, troksnis, darba vides riski, arodsaslimšana
Keywords in English vibration, noise, occupational environmental risks, occupational disease
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 26.05.2020 18:07:46