Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Pārtikas nekaitīguma kontroles sistēmas analīze un pilnveide AS "Latvijas maiznieks"
Title in English "Analysis and Improvement of the food safety control system in "Latvijas maiznieks" JSC"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Liāna Salzemniece
Reviewer Mg.oec., Jānis Pildavs
Abstract Golubeva A. (2020). Pārtikas nekaitīguma kontroles sistēmas analīze un pilnveide AS “LATVIJAS MAIZNIEKS”: Bakalaura darbs. Vadītāja M. iur. L. Salzemniece. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 2 attēli, 11 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 25 angļu, 3 krievu. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt un pilnveidot pārtikas nekaitīguma kontroles sistēmu AS “LATVIJAS MAIZNIEKS”. Pirmajā daļā tika analizēta literatūra par pārtikas nekaitīguma sistēmu, sanitārijas un higiēnas nodrošināšanas procesu un tika aprakstītas darbā pielietojamās metodes. Otrajā darba daļā tika aprakstīti uzņēmuma darbība, iekšējie procesi, sanitārijas un higiēnas nodrošināšanas process, uzraudzības process. Trešajā darba daļā tika pielietotas FMEA metode risku noteikšanai un novēršanai, LEAN 8 zudumu princips zudumu noteikšanai, iekšējais audits sanitārijas un higiēnas nodrošināšanas procesa novērtēšanai atbilstoši BRC 8. versijas standarta prasībām. Tika analizēti iegūtie rezultāti, izvirzīti priekšlikumi un aprēķinātas izmaksas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - Pēc autores domām ir svarīgi, lai uzņēmums kontrolētu pārtikas nekaitīguma sistēmu, jo no tās ir atkarīga gatavā produkta drošība. Pēc autores domām, sanitārijas un higiēnas nodrošināšanas process pārtikas ražošanas uzņēmumos ir viens no svarīgākajiem procesiem pārtikas nekaitīguma kontroles sistēmā, jo ja, piemēram, ražošanas līnija netiek cītīgi noskalota pēc ķīmisko mazgāšanas līdzekļu izmantošanas, produktam var būt ķīmisks piesārņojums, kas var kaitēt klienta veselībai. Izmantojot FMEA metodi tika noteikti riski ar augstāko riska pakāpi, kuru novēršanai tika izvirzīti priekšlikumi. Ir jāveic mazgāšanas operatoru izpildīto darbu kontrole, lai grafikā netiktu norādīta nepareiza informācija. Ja tas notiek atkārtoti, tad darbiniekam ir jāpiemēro sods. Sanitārā telpā ir jāmarķē plauktus, kur stāv mazgāšanas līdzekļi, lai darbiniekiem būtu vieglāk atpazīt mazgāšanas līdzekļus.
Keywords Pārtikas nekaitīguma kontroles sistēma, sanitārijas un higiēnas nodrošināšanas process
Keywords in English food safety control system, sanitation and hygiene assurance process
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 25.05.2020 14:39:46