Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Automatizēta medicīnisko svaru pārbaudes iekārta
Title in English Automated medical scale testing device
Department
Scientific advisor Jurijs Dehtjars
Reviewer RTU vadoša pētniece, Dr. inž. Marina Romanova, Marina.Romanova@rtu.lv
Abstract Šī bakalaura darba mērķis bija noteikt vai dielektrisko paraugu virsmas raupjums un virsmas elektriskais potenciāls ietekmē infrasarkanā starojuma Furjē-transformācijas (FTIR) spektroskopijas mērījumu rezultātus. Par dielektriskiem paraugiem tika izmantoti SiO2 priekšmetstikliņi. Virsmas raupjuma izmaiņai tika izmantots smilšpapīrs. Virsmas elektriskā potenciāla izmaiņai tika izmantota UV lampa. FTIR spektrometra iegūtiem spektriem tika veikta izmaiņu novērtēšana. Darbs sastāv no ievada, analītiskā apskata daļas, darba mērķa un uzdevumiem, pētījuma metodoloģijas, pielietotās aparatūras apraksta, pētījumu rezultātu daļas, rezultātu analīzes un apspriešanas daļas, secinājumu un rekomendācijas daļām. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem tika noteikts, ka virsmas raupjums un virsmas elektriskais potenciāls ietekmē FTIR mērījumu rezultātus. Bakalaura darbs satur 7. tabulas, 37. attēlus, 2.pielikumus. Tā apjoms ir 59 lappuses (bez pielikuma). Darba izstrādei tika izmantoti 23. literatūras avoti.
Keywords FTIR Infrasarkanā starojuma Furjē-transformācijas spektroskopija Virsmas raupjums Virsmas elektriskais potenciāls SiO2 Dielektiķis
Keywords in English FTIR Surface roughness Surface potentional SiO2 Dielectric
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 25.05.2020 13:44:30