Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Dinamiski modulētu staru terapijas lauku realizācijas pārbaudes metode
Title in English Method for verification of dynamically modulated radiation therapy fields
Department
Scientific advisor Gaļina Boka
Reviewer Dr. phys. Alvis Bernāns, vecākais medicīnas fiziķis, PSKUS, alvis.bernans@stradini.lv
Abstract Maģistra darba mērķis ir izstrādāt metodi dinamiski modulētu staru terapijas lauku dozimetriskās un mehāniskās realizācijas pārbaudei, kā arī izpētīt šīs izstrādātās metodes rezultātu korelāciju ar tiešajiem dozimetriskajiem mērījumiem – absorbēto dozu punktā un 2-dimensionālu absorbētās dozas sadalījumu plaknē. Metodes izstrādei tika izvirzīts arī izveidot programmnodrošinājumu, kas spētu īstenot šo metodi. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, tika veikts literatūras apskats par potenciālajām fizikālajām sakarībām un izmantojamo failu struktūru, pēc kura balstoties, tika izstrādāts algoritms atbilstoši darbā izstrādātajai metodei. Algoritma konfigurācijai tika veikti nepieciešamie starojuma kūļa parametru mērījumi 3 dažādiem lineārajiem paātrinātājiem. Izstrādātās metodes algoritma pārbaudei tika izveidots liels skaits dažādu dinamiski modulētu starojuma lauku un tiem tika veikti tiešie dozimetriskie mērījumi. Balstoties uz iegūtajiem datiem, tika izvērtēta izstrādātās metodes rezultātu korelācija ar tiešajiem dozimetriskajiem mērījumiem. Izstrādātās metodes rezultātiem tika aprēķināta procentuālā atšķirība attiecībā pret tiešajiem dozimetriskajiem mērījumiem, un šī atšķirība tika izvērtēta atkarībā no dažādiem dinamiski modulētā staru terapijas lauka parametriem. Darbā ir izstrādāta metode un tai atbilstošs, funkcionējošs algoritms, dinamiski modulētu staru terapijas lauku visaptverošai pārbaudei – dozimetriskās precizitātes, informācijas pārneses un mehāniskās realizācijas novērtēšanai. Darba noslēguma daļā izdarīti arī secinājumi par izstrādātās metodes rezultātu korelāciju ar tiešajiem dozimetriskajiem mērījumiem un korelācijas atkarību no potenciālajiem, izvirzītajiem ietekmes parametriem. Noslēgumā sniegtas arī rekomendācijas par metodes potenciālo izmantošanu staru terapijas klīniskajā praksē, minot nepieciešamās prasības un ierobežojumus kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, kam jāpievērš īpaša uzmanība, izmantojot izstrādāto pārbaudes metodi. Darbs satur 160 lapas aprakstošā teksta, kas sarakstīts latviešu valodā. Literatūras apskata daļa sastāv no 35 lapām, kurās izvietoti 12 attēli un 5 tabulas. Darba praktiskā daļa sastāv no 43 lapām, kurās izvietoti 14 attēli un 3 tabulas. Darba rezultātu apraksts un analīze sastāv no 61 lapas, kurās izvietoti 32 attēli un 12 tabulas. Darba izstrādē izmantotas 82 literatūras avoti. Darbs satur 13 pielikumus.
Keywords staru terapija, intensitātes modulētā staru terapija, daudzlapiņu kolimators, dozimetrija, neatkarīgs dozas pārrēķins
Keywords in English radiation therapy, IMRT, VMAT, MLC, dosimetry, independent dose recalculation
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 25.05.2020 10:19:21