Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Vēja elektrostacijas parku darbības koncepcijas izstrāde
Title in English Development of concept of operation of wind power plant parks
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Mg. oec., U. Kamols, docents (prakt.)
Abstract Mūsdienās klimata pārmaiņu jautājums un dabas piesārņojums ir izvirzījies priekšplānā globālā mērogā un tādas starptautiskas organizācijas kā Apvienoto Nāciju Organizācija, Pasaules Dabas fonds u.c. kopā ar valstu valdībām meklē risinājumus esošo ekoloģisko problēmu mazināšanai. Šodienas laikā dabas kapitālam ir ļoti augsta vērtība un tiek īstenoti dažādi preventīvie pasākumi tā saglabāšanā. Arī Latvija savā ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam, ir izvirzījusi mērķi kļūt par līderi Eiropas Savienības valstu vidū, dabas kapitāla saglabāšanā un ilgtspējīgā dabas pakalpojumu izmantošanā, kur par vienu no rīcības virzieniem ir kļuvusi tieši alternatīvās elektroenerģijas daļas palielināšana kopējā saražotā elektroenerģijas tirgū. Dabas resursu kapitāla ziņā, Latvijai jau šodien ir daudz priekšnosacījumu alternatīvās enerģijas ražošanā, īpaši izceļot vēja resursu pieejamību, garās krasta līnijas dēļ, kas veido veiksmīgus priekšnosacījumus vēja parku ierīkošanai jūras apgabalu tuvumā. Ņemot vērā vēja elektroenerģijas ražošanas potenciālu Latvijā, darba ietvaros uz pētījuma bāzes tika analizēta vēja elektrostaciju parku darbības koncepcijas izstrāde. Pētījuma veikšanai tika izmantotas tādas metodes kā projekta aprakstošā statistikas metode, grafiskā metode, SVID analīze, TOWS analīze, CMP, finanšu rādītāju analīze, elektroenerģijas uzglabāšanas sistēmas analīze un AHP. Ar aprakstošā statistikās metodes palīdzību analītiskās daļas ietvaros tika iegūti dati par katras nozares saražotās elektroenerģijas apjomu, kas norādīja, ka pārskata periodā Latvijā no vēja parkiem tika saražoti 2,41 % no kopējā apjoma. SVID analīze noteica, ka jaunā projekta izstrādē lielākā uzmanība būtu jāpievērš spēku – draudu faktoriem ar kopējo rezultātu 667 punkti. CMP analīze parādīja, ko apskatītie konkurenti ir spēcīgāki par topošo projektu sastādot 0,25 un 0,10 punktu starpību. Investoru analīze norādīja, ka no potenciālajiem 3 pretendentiem derīgi ir 2. Akumulatoru sistēmas aprēķini parādīja, ka šī sistēma būtiski papildina esošo projektu, izvairoties no iegūtas enerģijas zuduma. AHP analīze norādīja uz spēka faktoru dominējošo funkciju kā rezultātā projekts tiek virzīts uz priekšu. Maģistra darbs “Vēja elektrostaciju parku darbības koncepcijas izstrāde” sastāv no 3 nodaļām, kuru kopējais apjoms neskaitot pielikumus ir 82 lapas. Darbā ir iekļautas 28 tabulas un 36 attēli, kā arī tika izmantoti 34 informācijas avoti, no kuriem 7 ir grāmatas. Darbam ir 2 pielikumi. Galvenie atslēgas vārdi: enerģija, elektroenerģija, atjaunojamie resursi, alternatīvā enerģija, vēja elektrostacijas, vēja parki, vēja ģeneratori, vēja turbīnas, enerģijas uzglabāšanas sistēma.
Keywords enerģija, elektroenerģija, atjaunojamie resursi, alternatīvā enerģija, vēja elektrostacijas, vēja parki, vēja ģeneratori, vēja turbīnas, enerģijas uzglabāšanas sistēma.
Keywords in English energy, electricity, renewable resources, alternative energy, wind power plants, wind farms, wind generators, wind turbines, energy storage system.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 24.05.2020 16:08:17