Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pārmaiņu vadība starptautiskā biznesa pakalpojumu centrā
Title in English Change Management at an International Business Services Center
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Mg. oec., N. Balabka, docents (prakt.)
Abstract Maģistra darba tēma ir “Pārmaiņu vadība starptautiskajā biznesa pakalpojumu centrā”. Mērķis ir izstrādāt pārmaiņu vadības stratēģiju un ieviešanas plānu atbilstoši starptautiskajā biznesa centrā SIA “Tele2 Shared Service Center” notiekošajām pārmaiņām jeb transformācijai, tādā veidā samazinot darbības riskus un darbinieku motivācijas mazināšanos. Veiktajā darbā izmantotas vairākas pētījumu metodes, kuras sekmē uzņēmuma vides un stratēģijas analīzi, palīdz analizēt darbinieku motivāciju un attieksmi pārmaiņu laikā, darbā tiek izmantota sistemātiska literatūras analīze, datu analīze, empīriskā pētījuma metode, datu apkopošana, apstrāde un interpretācija. Darbs ir sadalīts četrās daļās, kur pirmajā daļā tiek veikta starptautisko biznesa pakalpojumu centru analīze un attīstība Latvijā pētāmā uzņēmuma Tele2 Shared Service Center raksturojums, piedāvātie pakalpojumi, kā arī uzņēmuma vides analīze. Pirmajā daļā tiek veikts pārmaiņu raksturojums. Otrajā daļā tiek izstrādāts pētījuma dizains, veikta literatūras analīze, kā arī teorētiskais apskats. Tiek veikts pētījums par pārmaiņu vadību uzņēmumā, kas sastāv no sekundāro aptaujas datu apkopošanas un analīzes, kā arī daļēji strukturētu interviju veikšanas. Daļas noslēgumā tiek veikti secinājumi un izstrādāta vispārīga pārmaiņu vadības stratēģija. Pētījuma aprēķinu daļā tiek veikta pārmaiņu stratēģijas izvērtēšana un pārmaiņu vadības aktivitāšu noteikšana, kā arī aktivitāšu ekonomiskais novērtējums. Projekta daļā tiek izveidots pārmaiņu vadības laika grafiks visam uzņēmumam, kā arī izstrādāts specifisks laika grafiks vienam uzņēmuma departamentam, ka arī tiek noteikti galvenie pārmaiņu vadības efektivitātes novērtēšanas rādītāji. Darba apjoms neskaitot pielikumus ir 78 lapas puses un satur 18 tabulas un 18 attēlus. Maģistra darba rezultātā izstrādāta pārmaiņu vadības stratēģija, kā arī detalizēts pārmaiņu vadības plāns, kura ieviešana uzlabos pārmaiņu vadību SIA “Tele2 Shared Service Center”
Keywords Pārmaiņu vadība, starptautiskais biznesa pakalpojumu centrs, pārmaiņu stratēģija, darbinieku motivācija, komunikācijas plāns
Keywords in English Change management, shared service center,change strategy, employee motivation, communication plan
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 23.05.2020 12:52:47