Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Personāla politikas izstrāde apdrošināšanas sabiedrībā
Title in English Development of personnel policy in insurance company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Mg.math., A. Dresmanis, vieslektors, koučs
Abstract Reķe A. Personāla politikas izstrāde apdrošināšanas sabiedrībā: Maģistra darbs/ A.Reķe.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2020. – 93 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā daļa, lietišķā daļa, aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 8 attēli un 16 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 52 avoti - 27 latviešu un 25. angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt personāla politiku apdrošināšanas sabiedrībā, lai veicinātu uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu. Analītiskajā daļā ir sniegts pētāmā uzņēmuma un apdrošināšanas nozares raksturojums, kā arī parādīti nozares uzņēmumu izaicinājumi personāla vadības jomā. Nodaļas beigās ir veikts pētāmā uzņēmuma personāla vadības novērtējums, izmantojot SVID analīzi. Sniegts uzņēmuma personāla sastāva un tā nodrošinājuma raksturojums, kā arī raksturots, kā tiek nodrošināta personāla attīstība uzņēmumā. Lietišķajā daļā sniegts personāla vadības un politikas teorētiskais pamatojums. Skaidrota personāla vadības, stratēģiskās personā vadības un personāla politikas būtība un nozīme. Šajā nodaļā autors veic empīrisko pētījumu, kura ietvaros tiek aptaujāti vadītāji, lai noskaidrotu viedokli par esošajiem personāla vadības procesiem. Daļas beigās ir izstrādāts personāla politikas projekts. Pētījuma aprēķinu daļā parādīta personāla politikas ieviešanas struktūra un veikti aprēķini novērtējot esošo situāciju attiecībā uz personāla vadības dažādām aktivitātēm. Nozīmīgākie secinājumi: Apdrošināšanas nozares personāla vadības galvenie izaicinājumi ir saistīti tieši ar paaudzes maiņu un FinTech nozares ietekmi uz industrijas attīstību, kas būtiski maina gan personāla vadības prioritātes, gan darbinieku un vadītāju piesaistes un noturēšanas mehānismus; Pētījumu rezultāti apstiprina autora izvirzīto hipotēzi – personāla politikas ieviešana samazina personāla izmaksas. Nozīmīgākie Priekšlikumi: Pirms politikas izstrādes autore iesaka veikt cilvēkresursu vadīšanas un tās funkciju efektivitātes novērtēšanu, lietojot divas cilvēkresursu vadīšanas novērtēšanas metodes – novērtēt, cik lielā mērā cilvēkresursu vadīšana atbilst uzņēmuma stratēģijai, un pārraudzīt cilvēkresursu vadīšanas funkciju izmaksas; BALTA būtu jāievieš 360 grādu novērtēšanas, darbinieku apjauju un pulsa aptauju atgriezeniskās saites sniegšanas metode.
Keywords Personāla politika, personāla vadīšana, cilvēkresursi
Keywords in English Personnel policy, human resources
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 23.05.2020 00:01:49