Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Pelnu putekļu atdalīšana no ūdens sīkpilienu dūmgāzu kondensatora sistēmām mājsaimniecībās"
Title in English "Separation of fly ash from water in flue-gas condenser systems in households"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Miķelis Dzikēvičs
Reviewer Vivita Priedniece
Abstract Bakalaura darbā ir analizēta zinātniskā literatūra par pelnu pulpas (citiem vārdiem – maisījums, suspensija) atdalīšanas un izmantošanas iespējām, eksperimentāli pētītas pelnu putekļu īpašības un izstrādās pulpas koncentratora prototipa dizains. Darba mērķis ir atrast piemēroto tehnoloģiju pelnu putekļu atdalīšanai no ūdens sīkpilienu dūmgāzu kondensatora sistēmā un izstrādāt pulpas koncentratora prototipa dizainu. Darba uzdevumi ir saistīti ar zinātniskās literatūras analīzi par saistītām tēmām (ūdens attīrīšanas tehnoloģijas, biomasas pelnu uzvedība ūdenī utt.) un pelnu putekļu fizikālo īpašību eksperimentālo izpēti. Darbs sastāv no trim daļām. Tā pirmajā daļā ir iekļauta zinātniskās literatūras analīze par mitrām gāzu attīrīšanas iekārtām, pelnu pulpas veidiem, pelnu putekļu atdalīšanas tehnoloģiju aprakstu, biomasas pelnu īpašībām un to izmantošanas iespējām, kā arī tika aplūkota informācija par problēmas risinājumu Jaunolaines katlumājā (Latvija). Tas tika darīts lai apgūt zināšanas par pētījumam piemēroto iespējamo risinājumu. Otrajā daļā tika veikta cietās frakcijas (pelnu putekļu) fizikālo īpašību eksperimentālās izpētes plānošana, jo daļiņu parametri (izmērs, blīvums, grimšanas ātrums, masa) ietekmē ūdens attīrīšanas tehnoloģijas izvēli. Aprakstīta metode pulpas koncentratora attīrīšanas efektivitātes noteikšanai. Trešajā daļā tika aprakstīti rezultāti, kas tika iegūti pelnu putekļu fizikālo īpašību eksperimentālās izpētes laikā. Balstoties uz pirmo un trešo daļu rezultātiem tika izstrādāts pulpas koncentratora prototipa dizains. Izstrāde tika veikta Autodesk Inventor Professional 2020 programmas vidē. Prototipa modeļa izstrādes gaita aprakstīta darba otrajā daļā. Darbs kopumā izklāstīts 58. lappusēs, tajā iekļautas 16. tabulas un 29. attēli. Darbā izmantoti 37. literatūras avoti.
Keywords pelnu pulpa; miglas aparāts; pulpas koncentrators; pelnu putekļi; ūdens apstrāde; ūdens attīrīšana; nostādinātājs
Keywords in English fly ash slurries/pulp; fog unit; pulp concentrator; fly ash; water treatment; water purification; sedimentation tank
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 22.05.2020 16:33:56