Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla vadības pilnveidošanas projekts nodibinājumā
Title in English Project for Improvement of Human Resource Management at the Foundation
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer L. Baltiņa, personāla speciāliste, Cognizant (GB) Limited filiāle Latvijā
Abstract Noslēguma darba autors: Viktorija Millere Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Noslēguma darba temats: Personāla vadības pilnveidošanas projekts nodibinājumā Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas – analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 17 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 70 avoti latviešu, 22 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura analītiskajā daļā tiek raksturots nodibinājums “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”, analizēti nodibinājuma konkurenti, tā personāla struktūra un kustība un nodibinājumā esošie personāla vadības procesi. Teorētiskajā daļā tiek izpētīti teorētiski aspekti par lietvedību un tās digitalizāciju un ievadīšanas darbā būtību un organizēšanu, kā arī šo procesu labas prakses piemēri. Bakalaura darba projektu aprēķinu daļā, pamatojoties uz teorētisko daļu un veikto nodibinājuma darbinieku aptaujas rezultātu analīzi, tiek izveidots lietvedības pilnveidošanas projekts, kas sastāv no lietu nomenklatūras atjaunošanas, programmatūras ieviešanas, prombūtnes rīka izveides un darbā ievadīšanas pilnveidošanas projekts, kas sastāv no darbā ievadīšanas plāna noteikšanas un SharePoint darbā ievadīšanas lapas izveides. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Millere, V., Ozoliņa-Ozola, I. (2020). Personāla vadības pilnveidošanas projekts nodibinājumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma «Cilvēku resursu vadīšana» 78 lpp.
Keywords personāla vadība, personāla vadības pilnvedošana, lietvedība, ievadīšana darbā
Keywords in English personnel management, personnel management improvement, record keeping, introduction to work
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 22.05.2020 13:41:35