Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Otrās paaudzes biodegvielu ražotnes tehniski-ekonomiskā piemērizpēte"
Title in English "Techno-economic case study of second-generation biofuel production plant"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Vladimirs Kirsanovs
Reviewer Edgars Vīgants
Abstract Biodegvielas ir viens no visvairāk transporta sektorā lietojamajiem atjaunojamās enerģijas avotiem, kas var nodrošināt arī siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju samazinājumu. Atšķirībā no fosilajām degvielām, kas tiek iegūtas no zemes dzīlēm ļoti lēna ģeoloģiska procesa rezultātā, biodegvielas tiek ražotas no dabīgas izcelsmes bioloģiska materiāla (biomasas) izmantojot dažādas pārveides tehnoloģijas. Biodegvielas iedala paaudzēs pēc izmantotās biomasas, pēc Eiropā izvirzītās Atjaunojamo energoresursu direktīvas (REDII) ir nepieciešams attīstīt un pāriet uz otrās paaudzes biodegvielām – biodegvielas, kuru ražošanā izmanto atlikumus un nepārtikas produktus. Tika apskatītas triju paaudžu biodegvielas, iedziļinoties otrās paaudzes tehnoloģiskajos risinājumos, bet tehniski-ekonomiskā piemērizpēte tika veikta koncentrējoties uz attīstības iespējām Fišera-Tropša (FT) degvielas ražošanā. Tās potenciālu var skaidrot ar iespēju integrēt degvielas ražotni jau esošā stacijā, kura līdz šim ražoja sintētisko gāzi, lai iegūtu tikai siltuma vai elektroenerģiju. Tika izveidota analīze apkopojot datus par finanšu rādītājiem, kuri raksturo rūpnīcā notiekošos procesus. Tehniski- ekonomiskās analīzes ietvaros tika apkopoti dati no 16 pasaulē veiktiem pētījumiem. Iegūtās vērtības un to korelācija tika izmantota veidojot naudas plūsmu iespējamai FT degvielas rūpnīcai ar kapacitāti 1 000 000 MWh/gadā. Tādā pašā veidā tika veikta piemērizpēte Latvijā esošai koģenerācijas stacijai, aprēķinot iespējamos scenārijus, lai tajā integrētu biodegvielas ražošanu. Analīzes mērķis bija noskaidrot biomasas sintētiskās gāzes ražotnē integrētas otrās paaudzes biodegvielu ražošanas rentabilitāti. Ievācot datus no koģenerācijas tika izvirzīti vairāki scenāriji stacijas darbībai. Integrējot degvielas ražotni esošajā stacijā tika noskaidrots, ka bez papildus finansiālā atbalsta projekts neatmaksātos. Savukārt izpētot jaunas stacijas būvēšanu, degvielas ražošana atmaksātos un ar iespējamu atbalstu projekta atmaksāšanās laiks samazinātos līdz 11 gadiem. Tika aprēķinātas nepieciešamās investīcijas degvielas ražošanas uzsākšanai un atkarīgi no iespējamā degvielas ražošanas atbalsta projekta rentabilitāte palielinātos. Izstrādāto metodoloģiju var pielietot citu ražotņu pētīšanai gan tās naudas plūsmas izpētei, gan ar mērķi atrast optimālo scenāriju biodegvielas ražošanai. Papildinot aprēķinus, tos var izmantot arī, lai pētītu citu tehnoloģiju ieviešanas iespējas.
Keywords FT degviela, otrās paaudzes degviela, biodīzelis, gazifikācija.
Keywords in English FT fuel, second generation biofuel, biodiesel, gasification.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 22.05.2020 12:25:49