Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Jauniešu iesaistes ietekme uz Ikšķiles novada attīstību
Title in English Impact of Youth Involvement on the Development of Ikšķile Municipality
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aleksandra Mihņenoka
Reviewer Lekt. B. Levina
Abstract Darba autore Laura Andrjonoka izstrādājusi bakalaura darbu par tēmu Jauniešu iesaistes ietekme uz Ikšķiles novada attīstību. Darba zinātniskā vadītāja ir lektore, Mg.oec. Aleksandra Mihņenoka. Darba mērķis ir, balstoties uz teorētisko aspektu izpēti un esošās situācijas analīzi, izstrādāt rekomendācijas jauniešu iesaistes veicināšanai Ikšķiles novada attīstībā. Darba pirmajā daļā tika izpētīti teorētiskie aspekti par teritorijas attīstību un sabiedrības, īpaši jauniešu, iesaisti tajā. Noskaidrots, ka sabiedrības līdzdalība un iniciatīvas ietekmē teritorijas attīstību un teritorijas attīstības līmeņa noteikšanai ir būtiska sabiedrības līdzdalība. Darba analītiskās daļas ietvaros tika noteiktas jauniešu iesaistes iespējas Ikšķiles novadā. Zināms, ka Ikšķiles novadā jauniešiem ir dažādas līdzdalības iespējas, taču ne visas no tām ietekmē teritorijas attīstību. Jauniešiem ir iespēja iesaistīties arī lēmumu pieņemšanā. Lai izanalizētu esošo situāciju par jauniešu līdzdalību un darbu ar jaunatni kopumā Ikšķiles novadā, tika veikta jauniešu aptauja un pašvaldības speciālistu intervijas. Aptaujā Ikšķiles novada jauniešiem tika noskaidrots, ka jaunieši ir nepietiekami informēti par līdzdalības un citām aktivitātēm Ikšķiles novadā. Jaunieši uzskata, ka to viedoklis novadā netiek ņemts vērā. Intervijā attīstības nodaļas vadītāja un Jaunatnes lietu speciālists norādīja, ka jaunieši ir pašvaldības prioritāte un to līdzdalība novada attīstībā ir nozīmīga. Darba projekta daļā, lai veicinātu jauniešu līdzdalību un veiksmīgu komunikāciju ar pašvaldību, tika izstrādāts digitālā rīks – mobilās aplikācijas – saturiskais un vizuālais prototips. Aprēķinātas tās provizoriskās izstrādes un uzturēšanas izmaksas. Tika arī izstrādātas rekomendācijas Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajā darba ar jaunatni bāzes modeli novērtējuma pilnveidošanā, lai precīzāk vērtētu darbu ar jaunatni pašvaldībā un jauniešu līdzdalību tajā. Darbs ir izstrādāts uz 77 lapaspusēm un ietver 16 attēlus, 9 tabulas un 3 pielikumus.
Keywords Teritorijas attīstība, sabiedrības iesaiste, jauniešu līdzdalība, jaunatnes politika, digitāls rīks.
Keywords in English Regional development, public engagement, youth’s participation, youth’s politics, digital tool.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 21.05.2020 00:34:59