Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Tīmekļa lietojuma izstrāde lietišķām vajadzībām
Title in English Development of Web Application for Business Use
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Natālija Prokofjeva
Reviewer Imants Gorbāns, Dr. sc. administr., LU Datorikas fakultātes docents
Abstract Maģistra darbs veltīts lietišķu tīmekļa lietojumu un to ietekmes uz biznesu, specializēto tīmekļa lietotņu izstrādes tehnoloģiju un Latvijas uzņēmumu viedokļa par tīmekļa vietnēm izpētei un analīzei, kā arī uzņēmuma tīmekļa lietotnes izstrādei, balstoties uz izpētītajiem datiem un sistēmas prasībām. Galvenā uzmanība ir pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: izanalizēt informāciju par lietišķām tīmekļa lietotnēm, to veidiem un izmantošanas iespējām biznesā; izpētīt tīmekļa lietotņu galvenos kvalitātes faktorus, un to radītās sekas uzņēmumu darbībā un klientu segmentācijā; izstrādāt un veikt anketēšanu dažādos Latvijas uzņēmumos par tīmekļa lietotņu reālo nozīmi un izmantošanu to ikdienā; izstrādāt uzņēmumam paredzētu lietišķu tīmekļa lietotni iekšējās informācijas glabāšanai un saziņai ar klientiem. Maģistra darbs sastāv no piecām nodaļām un nobeiguma. Ievadā aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Pirmajā nodaļā ir veikta tīmekļa lietojumu vēsturiskās attīstības apskate, lai varētu izprast, kā radušās mūsdienu pieņemtās prakses un tehnoloģijas tīmekļu lietojumu izstrādei. Ir izpētīts, kāda nozīme tīmekļa vietnēm ir uzņēmumu ikdienā, lai informētu klientus par precēm un pakalpojumiem, kā arī saziņas kanālu nodrošināšanai. Darbā arī apskatīts, kādos dažādos veidos iespējams iedalīt tīmekļa vietnes. Otrajā nodaļā veikta dažādu mūsdienās izmantotu tīmekļa vietņu izstrādes tehnoloģiju izpēte un aprakstīšana, lai daļu no tām izmantotu tīmekļa lietojuma izstrādei uzņēmumam. Trešajā nodaļā veikta Latvijas dažādu nozaru uzņēmumu anketēšana, lai noskaidrotu šo uzņēmumu uzskatus par tīmekļa lietotņu nepieciešamību un nozīmi uzņēmumu darbībā, kā arī domām par labajām praksēm par to saturu un izskatu. Ir veikta anketēšanas rezultātu analīze. Ceturtajā nodaļā ir izstrādāts iekšējās lietošanas tīmekļa lietojums lauksaimniecības uzņēmumam, kas palīdzēs efektīvāk un ātrāk veikt datu uzskaiti un uzturēšanu. Darba pamattekstā ir 51 lappuse, 31 attēls, 8 tabulas, 35 izmantotās literatūras avoti un 5 pielikumi.
Keywords Tīmekļa lietojums, izstrādes tehnoloģijas, uzņēmumu lietotnes, lietotnes izstrāde, kvalitātes faktori, mājaslapas, dizains
Keywords in English Web application, development technologies, business applications, application development, quality factors, websites, design
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.05.2020 19:49:34