Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Autotransporta plūsmas samazinājuma ietekme uz Rīgas pilsētas centra attīstību
Title in English Impact of the Reduction in Road Transport Traffic on the Development of Riga City Centre
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inesa Bušovska
Reviewer LR VARAM Reģ.attīst. plānošanas nod.vad.J.Butņicka
Abstract Mūsdienās lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo pilsētās, un pārvietošanās tajās ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Mainīgajā pasaulē strauji pieaug dažādu modernu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošana, tostarp tiek meklēti jauni mobilitātes risinājumi, kas veicinātu ātrāku un ērtāku pārvietošanos. Neskatoties uz pārvietošanās līdzekļu plašo izvēli, Rīgas pilsētas ielas joprojām ir privāto automašīnu piepildītas, tāpēc ir jāmeklē risinājumi, kas spētu samazināt privātā autotransporta plūsmu. Darbā aprakstīta autotransporta radītā ietekme uz dažādiem pilsētvidi raksturojošiem aspektiem, šīs ietekmes novērtēšana un iespējamie pasākumi negatīvās ietekmes samazināšanai, kā arī analizēti pilsētvides attīstības faktoru esošie rādītāji Rīgas pilsētas centrā un citu valstu pieredze autotransporta plūsmas mazināšanas projektos. Bakalaura darba projekta daļā no autotransporta samazinājuma viedokļa analizēti projekta “Rail Baltica” paplašinātās teritorijas lokālplānojuma piedāvātie teritorijas risinājumi minimālajā, optimālajā un pilnajā programmā, kā arī aprēķināti iespējamie ieguvumi, realizējot kādu no programmām. Iegūtie rezultāti var tikt izmantoti kā nepieciešamības pamatojums, realizējot kādu no programmām. Darba rezultātā tika noskaidrots, ka gan tieša (joslu samazināšana, ātruma ierobežošana), gan netieša (labiekārtojums, velojoslas, telpa gājējiem) autotransporta samazināšana Rīgas pilsētas centrā sniedz vērtīgu pienesumu risinājuma un ietekmes teritorijai, uzlabojot ne tikai tādus ietekmes faktorus kā gaisa un trokšņa piesārņojums vai ceļu satiksmes negadījumu skaits, bet arī netiešā veidā var ietekmēt nekustamā īpašuma vērtību pieaugumu un noziedzības samazināšanos, kā arī uzlabot pilsētas kopējo tēlu ne tikai valsts, bet arī starptautiskā līmenī. Darbs sastāv no 66 lapām, 17 attēliem, 12 tabulām, 1 pielikuma.
Keywords samazināta autotransporta plūsma, ietekme uz pilsētvidi, ieguvumu analīze, Rail Baltica, Rīgas centra attīstība
Keywords in English reduced road traffic, impact on the urban environment, benefit analysis, Rail Baltica, development of the Riga city centre
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.05.2020 17:28:30