Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu atvieglojumu izvērtējums personāla ilgtspējas un attīstības vajadzībām”
Title in English “Assessment of Tax Incentives to Promote Professional Development of Staff”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer Daiga Zēna-Zēmane, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle
Abstract Maģistra darba tēma ir “Nodokļu atvieglojumu izvērtējums personāla ilgtspējas un attīstības vajadzībām”. Latvijā viena no būtiskākajām problēmām ir demogrāfiskā situācija valstī – iedzīvotāju skaita samazināšanās, darbspējīgu un talantīgu iedzīvotāju emigrēšana, būtiska pensionāru skaita palielināšanās un to nabadzība. Šo iemeslu dēļ valstī ir zems produktivitātes līmenis, kas valsts attīstībai un labklājības līmenim rada nelabvēlīgas sekas. Šobrīd liels uzsvars tiek likts uz nodokļu atlaidēm kopīgiem kolektīva motivēšanas pasākumiem, kopīgām ēdināšanas un izklaides telpām, tā vietā, lai domātu par izglītības pieejamību, iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanu un nabadzības līmeņa samazināšanu. Tieši valsts un darba devēju ieguldījumi cilvēkkapitālā radīs pievienoto vērtību, pacels valsts labklājības līmeni un darbinieku ilgtspēju Latvijā. Maģistra darba mērķis ir novērtēt, kādi nodokļu atvieglojumi un pasākumi tiek piemēroti personāla ilgtspējas un attīstības veicināšanai Latvijā, kā arī piedāvāt nodokļu atvieglojumu grozu, ko valsts var piedāvāt uzņēmumiem darbinieku ilgtspējai un attīstībai. Pētījuma objekts – personāla ilgtspējas un attīstības vajadzības, savukārt pētījuma priekšmets – uzņēmumu ienākuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Tajā tiek analizēta izglītības pieejamība Latvijā, iedzīvotāju iesaistīšanās veselības apdrošināšanā un brīvprātīgajos pensiju fondos, kā arī darbinieku ēdināšanas un mobilitātes izdevumu tiesiskais regulējums. Tiek konstatēts, ka studentu skaits Latvijā ar katru gadu samazinās, par cik daudziem jauniešiem studijas uzliek papildus finansiālo slogu. Nabadzības līmeni ietekmē tas, ka vidējais dzīves ilgums ar katru gadu turpina pieaugt un iedzīvotāji vairāk laika pavada pensionāra statusā, taču 1. un 2.līmeņa pensija nodrošina aptuveni pusi no šī brīža ienākumiem, turpretim iemaksas 3. pensiju līmenī veic mazāk nekā 30% no darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Tāpat otrajā daļā tika konstatētas likuma normu piemērošanas domstarpības attiecībā uz darbinieku ēdināšanas un dzīvesvietas nodrošināšanas izmaksām, kur netiek ņemta vērā izdevumu ekonomiskā būtība. Maģistra darba praktiskā vērtība ir izstrādāts personāla ilgtspējas pasākumu grozs, kas veicina izglītības pieejamību darbiniekiem, nabadzības līmeņa samazināšanos, kā arī uzņēmumu ienākuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļu likumu precizēšanu. Darba apjoms ir 75 lapas, kurās ietvertas 3 tabulas un 12 attēli. Darba izstrādes gaitā tika izmantoti 110 dažādi literatūras avoti.
Keywords Nodokļu atvieglojumi, personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, personāla ilgtspēja un attīstība
Keywords in English Tax incentives, expenditure for sustainable activities of personnel, staff sustainability and development
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.05.2020 17:28:15