Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Dabīgā saldējuma ražošanas procesa analīze un pilnveide"
Title in English "Analysis and Improvement of organic ice cream production"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Arta Pīlēna
Reviewer Mg.oec., Jānis Pildavs
Abstract Vinkelmane M. Dabīgā saldējuma ražošanas procesa analīze un pilnveide: Bakalaura darbs / M.Vinkelmane, A.Pīlēna. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma "Visaptverošā kvalitātes vadība", 2020. 68 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 70 lpp., tas satur 14 attēlus un 16 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 14 avoti latviešu valodā un 21 avots angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir analizēt dabīgā saldējuma ražošanas procesu pārtikas ražošanas uzņēmumā, novērtēt šo procesu saskaņā ar HACCP principiem un ISO 9001:2015 prasībām un rast veidu, kā ražošanas procesu pilnveidot un optimizēt. Pirmajā darba daļā pētīta dažādos literatūras avotos pieejamā informācija par pārtikas nozari, ražošanas procesu, produkta kvalitāti, apskatīti ISO 9001:2015 un HACCP sistēmas principi. Ar mērķi analizēt un pilnveidot dabīgā saldējuma ražošanas procesu, tika izpētītas ražošanas procesa pilnveides metodes - kļūdu iespējamības un seku analīze (FMEA), iekšējais audits un vērtību plūsmas kartēšana (VSM). Otrajā darba daļā raksturota APP "Dārzkopības institūts" darbība, veikta procesu analīze, apskatīta kvalitātes vadības sistēma. Ar mērķi rast pilnveides iespējas konkrētajā procesā, tika analizēts esošais ražošanas process, veikta šī procesa kļūdu iespējamības un seku analīze (FMEA) un veidota vērtību plūsmas karte (VSM). Lai novērtētu dabīgā saldējuma ražošanas procesa atbilstību HACCP sistēmai un ISO 9001:2015 prasībām, veikts iekšējais audits un nekvalitātes izmaksu analīze. Trešajā daļā izstrādāti priekšlikumi dabīgā saldējuma ražošanas procesa pilnveidei, izstrādāta kļūdu iespējamības un seku analīze (FMEA) un veidota vērtību plūsmas karte (VSM) pilnveidotajam procesam, kā arī veikta ekonomiskās efektivitātes analīze pilnveidotajam procesam. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - ražošanas procesa pilnveidošana, kā arī kvalitātes sistēmas ieviešana un uzturēšana ir ļoti svarīgs posms uzņēmumā, lai nodrošinātu maksimālu darbības efektivitāti. APP "Dārzkopības institūts" dabīgā saldējuma ražošanas procesā ļoti svarīgi sekot dažādām prasībām un pilnveidot šo procesu, tādā veidā izvairoties no iespējamajām kļūdām procesā un gūstot finansiālos ieguvumus.
Keywords HACCP, saldējuma ražošana, procesa pilnveide, kvalitātes vadība, pārtikas drošība
Keywords in English HACCP, ice cream production, process improvement, quality management, food safety
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 20.05.2020 16:43:08