Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Preču klasifikācijas sistēmas piemērošanas pilnveidošana starptautiskajā tirdzniecībā”
Title in English “Improving the Application of Classification of Goods in International Trade”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Izvēlētās tēmas aktualitāte un nozīmīgums balstīts uz to, ka šobrīd viss starptautiskās tirdzniecības process tiek kontrolēts izmantojot Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas klasifikācijas nomenklatūru. Saskaņā ar PMO atzinumu, pēdējos gados starptautiskā tirdzniecība ir kļuvusi arvien sarežģītāka, globālā tirdzniecība stabili aug, tās grūtāk kļūst kontrolēt un sekot līdzi visām inovācijām, kas galu galā bieži rada kļūdas klasifikācijas jomā. Viss pārrobežu tirdzniecības process, kas tieši saistīts ar preču klasifikāciju, būtu jāpakļauj efektīvai un ātrai kontrolei. Tādējādi rodas nepieciešamība izpētīt Harmonizētās sistēmas stratēģiskā pārskata ideju un pilnveidot viņu, lai būtu parliecinātiem, ka tā joprojām ir aktuāla un reaģē uz esošām problēmam. Maģistra darbā tiek apskatītas aktuālas problēmas un kļūdas, kas rodas preču klasifikācijas procesā, Harmonizētās sistēmas izveides mērķi un struktūra, vai šobrīd starptautiskās tirdzniecības dalībniekiem preču klasifikācija ir pilnīgs un saprotams risinājums preču koda piešķiršanai eksporta un importa procesā kā var pilnveidot klasifikācijas sistēmu un kādas iespējas piedāvātais priekšlikums sniegs klasifikācijas sistēmai kopumā. Pamatojoties uz iepriekšminēto, darbā galvenokārt tika aplūkots veids, kā pilnveidot preču klasifikācijas sistēmas piemērošanu starptautiskajā tirdzniecībā. Nepieciešamība izskatīt šo jēdzienu jaunā kontekstā ir saistīta ar faktu, ka preču ar jaunām īpašībām plūsmas palielināšanās un, iespējams, nepietiekama muitas identifikācijas metodes izstrāde, ievērojami sarežģī lēmumu pieņemšanas procesu par preču klasifikāciju, ko veic starptautiskās tirdzniecības dalībnieki un muitas amatpersonas. Rezultātā tas rada daudz kļūdu un palēnina pārvadājamo preču muitas kontroles procesus. Šajā darbā tiek piedāvāts viens no veidiem, kā pilnveidot preču klasifikācijas sistēmas piemērošanu starptautiskajā tirdzniecībā, izmantojot viena veida modernus svītrkodus. Darba mērķis ir izpētīt problēmas, kas starptautiskās tirdzniecības dalībniekiem rodas preču klasifikācijas procesā, un piedāvāt iespēju uzlabot preču klasifikācijas piemērošanu starptautiskajā tirdzniecībā, izmantojot individuālus QR kodus. Saskaņā ar izvirzīto mērķi, pētījuma laikā ir paredzēts atrisināt šādus galvenos uzdevumus: izskatīt Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmu, to būtību, struktūru; izpētīt iespējamās problēmas klasifikācijas jomā, ar kurām saskaras starptautiskās tirdzniecības dalībnieki; identificēt galvenās grūtības preču klasifikācijas sistēmas pareizā izmantošanā; izstrādāt konkrētus priekšlikumus praktiskai izmantošanai, lai uzlabotu un pilnveidotu preču klasifikācijas sistēmas piemērošanu; izstrādāt praktiskus ieteikumus, secinājumus un priekšlikumus. Darba praktiskā nozīme ir izpētīt un apsvērt potenciālo iespēju pilnveidot preču klasifikācijas procesu starptautiskajā tirdzniecībā, tādējādi uzlabojot darba efektivitāti klasifikācijas jomā. Piedāvātais risinājums samazinās pieļauto kļūdu statistiku preču klasifikācijas procesā, ietekmēs ātrāku eksporta un importa procesu un paaugstinās arī darba kvalitātes līmeni gan no starptautiskās tirdzniecības dalībnieka, gan no muitas iestāžu puses. Pētījuma rezultātā tika izstrādāts ieteikums, kā pilnveidot un palielināt klasifikācijas procesa efektivitāti, un deklarētā koda preču ticamības uzraudzību, tādējādi uzlabojot Harmonizēto preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmu.
Keywords Harmonizēta sistēma; preču klasifikācija; QR kods; starptautiskā tirdzniecība; muita
Keywords in English Harmonized system; classification of goods; QR code; international trade; customs
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 17:15:43