Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Latvijas ēnu ekonomikas ietekmes uz tautsaimniecību izvērtējums
Title in English Assessment of the Impact of Latvia’s Shadow Economy on the National Economy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Prof. p.i. I.Voronova
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Latvijas ēnu ekonomikas ietekmes uz tautsaimniecību izvērtējums”. Temata aktualitāte ir saistīta ar to, ka ēnu ekonomika ir problēma, kas kavē ekonomikas izaugsmi, liekot resursus sadalīt no produktīvas izmantošanas uz neproduktīvu, izraisot valstīs spirāli sliktā līdzsvara stāvoklī, kur nodokļu nemaksāšana parasti palielina nodokļu likmes, kā rezultātā vēl vairāk palielinās ēnu ekonomika. Tiek veikti dažādi pētījumi, lai izmērītu gan ēnu ekonomikas lielumu, gan noteicošos faktorus. Tomēr ēnu ekonomiku ir ļoti grūti izmērīt, un pašlaik nav vienprātības par vispārpieņemtu metodi šīs parādības apmēru noteikšanai. Bakalaura darba struktūru veido trīs nodaļas, ievads, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts. Pirmajā teorētiskajā daļā tiek veikta zinātniskās literatūras, pētījumu un citu materiālu analīze par ēnu ekonomiku, tās cēloņiem, sekām un apkarošanas iemesliem. Otrā nodaļa tiek veltīta ēnu ekonomikas noteikšanas metožu analīzei, raksturojot tiešās un netiešās metodes. Bakalaura darba trešajā nodaļā tiek analizēts Latvijas valdības plāns ēnu ekonomikas samazināšanai un noteikti konkrēti pasākumi ēnu ekonomikas samazināšanai. Nobeigumā tiek apkopotas galvenās atziņas un izdarīti secinājumi par ēnu ekonomiku un tās novērtējumu, kā rezultātā tiek izvirzīti priekšlikumi ēnu ekonomikas ietekmes samazināšanai. Bakalaura darbā ir 4 tabulas, 14 attēli. Darba apjoms ir 60 lapas.
Keywords Ēnu ekonomika
Keywords in English Shadow economy
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 14:58:00