Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Personnel Management System at a Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Prakt. docente MBA Daira Aramina
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Olga Sauja Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Docente Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projektu daļa, kā arī secinājumi un priekšlikumi. Darba kopējais apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 1 formula un 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un 15 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Autores izstrādātais projekts un tajā ietvertās aktivitātes uzlabos uzņēmuma personāla atlases, darbinieku adaptācijas veicināšanas un iekšējās komunikācijas procesus, novēršot pastāvošos trūkumus. Kā rāda uzņēmuma personāla vadīšanas procesu analīze un uzņēmumu darbinieku aptauja, uzņēmumam nav noteikti darba sludinājumu izstrādes kritēriji, kas apgrūtina atbilstošu kandidātu piesaisti, tāpat arī interviju laikā netiek pārbaudītas darbinieku kompetences, ko mūsdienās izmanto lielākā daļa uzņēmumu. Arī personāla adaptācijas un tās veicināšanas procesi uzņēmumā nav pilnvērtīgi, jo tajā nenotiek darbinieku ievadīšana darbā, t.sk., tiem netiek nozīmēts mentors vai kontaktpersona, kā rezultātā vairums darbinieki šī procesa laikā ir apsvēruši iespēju pārtraukt darba attiecības. Uzņēmuma iekšējā komunikācijai ir būtiski trūkumi, jo sapulces netiek organizētas atbilstoši vispārpieņemtajai praksei, lēmumu pieņemšanas procesi ir kavēti, kas saistās ar vadītāja prombūtni, tā rezultātā uzņēmums zaudē klientus. Autores izstrādātais projekts novērsīs visus iepriekšminētos trūkumus - personāla atlasē iesaistītie darbinieki tiks apmācīti personāla vadīšanas jautājumos, uzņēmumā būs noteikti adaptācijas veicināšanas procesi, iekšējā komunikācija uzlabosies, balstoties uz iepazīšanās pasākumiem, komunikācijas plānu un sapulču norises pilnveides aktivitātēm, tas arī veicinās gan darbinieku apmierinātību, gan produktivitāti Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Sauja, O. (2020). Uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU. 81 lpp.
Keywords atlase, adaptācija, komunikācija.
Keywords in English selection, adaptation, communication.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 14:07:51