Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Ēnu ekonomikas ietekme uz Baltijas valstu ekonomiku
Title in English Impact of the Shadow Economy on Economies of the Baltic States
Department
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Prof. M.Šenfelde
Abstract Pētījuma objekts ir Baltijas valstu ekonomikas. Pētījuma priekšmets ir Ēnu ekonomika. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz teorētisko aspektu analīzi, sniegt priekštatus par ēnu ekonomiku un tās ietekmi uz Baltijas valstu ekonomiku, izstrādāt ēnu ekonomikas mazināšanas koncepciju. Darba teorētiskajā daļā tika apskatīta ēnu ekonomikas fenomena izpētes vēsture un ēnu ekonomikas izpratne dažādu pētnieku darbos. Darba gaitā tika izpētīta ēnu ekonomikas izplatību ietekmējošie faktori, ēnu ekonomikas fenomena būtība, kā arī pozitīvās un negatīvās ēnu ekonomikas funkcijas. Darbā tika izpētītas metodes, kuras tiek pielietotas ēnu ekonomikas apjoma noteikšanai. Bakalaura darba analītiskajā daļā tika apskatīti ēnu ekonomikas apjomi pasaulē, Eiropas Savienībā. Tika apskatīti ēnu ekonomikas apjomi Baltijas valstīs un ēnu ekonomiku veidojošo komponenšu apjomi. Darba apjoms ir 73 lappuses un 1 pielikums. Darbs ietver ievadu, 3 nodaļas, 12 attēlus, 9 tabulas, secinājumus, priekšlikumus, izmantoto literatūras un avotu sarakstu, kas sastāv no 46 avotiem.
Keywords ēnu ekonomika, Baltijas valstis, būvniecības nozare, ēnu ekonomikas mazināšanas koncepcija
Keywords in English shadow economy, Baltic states, construction industry, the concept of reducing the shadow economy
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 08:00:11